Slovenská ikonaEnglish ikona

VIKTORÍNI, Ján

VIKTORÍNI, Ján – spoluzakladateľ TJ Sokol Žitná, funkcionár obce a okresu

Narodil sa 4.1.1919 v Žitnej, jeho otec Štefan bol obuvník. Vyučil sa za stolára, pred vojnou bol členom Zväzu slovenskej mládeže v ČSR. V dobe vojny bol vojakom slovenskej armády, zúčastnil sa na jej ťažení do Sovietskeho zväzu. Po vojne sa aktívne zapájal do politického a spoločenského života. V roku 1952 sa ako zamestnanec  OV ČSTV v Bánovciach nad Bebravou zaslúžil spolu s Martinom Radošom o vznik Telovýchovnej jednoty Sokol Žitná, kde začal vykonávať funkciu predsedu a hrával vo futbalovom mužstve. V roku 1954 bol zvolený za tajomníka MNV v Žitnej. V tejto funkcii mal najväčšiu zásluhu na vybudovaní obecného rozhlasu v obci v roku 1956. Podiel mal aj na založení JRD v Žitnej, kde od začiatku robil účtovníka. V roku 1961 bol zvolený za prvého predsedu MNV zlúčenej obce Žitná-Radiša. Funkciu vykonával do roku 1962, kedy sa odsťahoval do Bánoviec nad Bebravou, kde je aj pochovaný.


1 2 >