Slovenská ikonaEnglish ikona

HANKO, Michal

HANKO, Michal,  Ing. – riaditeľ podnikov, námestník ministra, nositeľ Radu práce

Narodil sa 23.1.1919 v Žitnej, pochádzal z mnohočlennej rodiny malého roľníka a jeho dve lásky boli knihy a šport. Vyrastal v duchu revolučných ideí, už na strednej škole sa zaradil medzi revolučných študentov. V roku 1939 absolvoval Obchodnú akadémiu v Košiciach a v tomto meste v roku 1966 získal titul inžinier hutníctva. Pracoval v rôznych zodpovedných funkciách v magnezitovom a hutníckom priemysle. Pôsobil v Bratislave na povereníctve, ako podnikový riaditeľ SMZ v Lovinobani, ďalej ako riaditeľ Magnezitových závodov v Kalinove a Košiciach. V rokoch 1954-58 bol riaditeľom vo ferozliatinových závodoch v Istebnom a do roku 1963 vo Švermových železiarňach v Podbrezovej.  V tomto roku  sa presťahoval do Prahy i s rodinou, kde až do roku 1968 zastával funkciu námestníka ministra baníctva a hutníctva ČSSR. Od roku 1968 viedol VSŽ Košice ako generálny riaditeľ. Okrem rôznych vysokých politických a rezortných funkcií pôsobil aj ako poslanec SNR. V roku 1969 bol vyznamenaný Radom práce. Bol ženatý a mal 4 synov. Tragicky zomrel uprostred tvorivej práce 29. augusta 1975 vo veku nedožitých 56 rokov v Košiciach, kde je uložená urna s jeho popolom.


1 2 >