Slovenská ikonaEnglish ikona

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

  • organizácia má 12 členov - 5 mužov a 7 žien
  • predsedom je Milan Trebichavský
  • členovia sa pravidelne zúčastňujú podľa možnosti a zdravia na oslavách oslobodenia a SNP
  • pripomínajú si v spolupráci s OÚ okrúhle životné jubileá svojich žijúcich členov
  • keďže sa jedná hlavne o starších občanov, radi by privítali vo svojej organizácii aj mladých, veď fašizmus nie je iba II. svetová vojna, jeho prejavy sú čoraz častejšie aj v dnešnej dobe