Slovenská ikonaEnglish ikona

HLAVÁČ, Samuel

HLAVÁČ,  Samuel - učiteľ, hudobník, spisovateľ, básnik

Narodil sa 20.4.1840 v Žitnej, vyučil sa za stolára v Uhrovci, kde bol aj majiteľom stolárskej dielne. Usilovným štúdiom pri svojom zamestnaní dosiahol učiteľský diplom, bol aj veľmi nadaným hudobníkom. Skoro 40 rokov pôsobil ako učiteľ a organista v Horných Ozorovciach, cez prázdniny premenil školu na stolársku dielňu. Bol i literárne činný, písal články o školských otázkach „Dom a škola“, v Národnom hlásniku publikoval črty a obrázky zo života ľudí s didaktickým a mravoučným zameraním. Bol horlivým zberateľom ľudovej slovesnosti. Ako stolársky tovariš v Pešti bol aktívnym príslušníkom slovenského národného hnutia. Používal pseudonymy Podlipský, Podrokošovský, Rokošovský. Jeho diela sú: „Básne rozličného obsahu spísané od S. Podrokošovského“ 1880, 43 s. a „Básne rozličného obsahu spísané od Samuela Hlaváča v Horných Ozorovciach“  1881, 37 s. Zomrel 13.11.1926 v Bardejove, kde je aj pochovaný.


1 2 >