Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


UPOZORNENIE: HORÚCI popol nepatrí do popolnice

TEDOS Bánovce nad Bebr.,  spoločnosť zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu v našej obci upozorňuje občanov, aby si pravidelne kontrolovali svoje popolnice a nesypali do nich horúci popol, ktorý je nebezpečný aj po niekoľkých dňoch. Takýto popol môže spôsobiť požiar zberného vozidla a následné škody.

Upozorňujeme, že popolnice s takýmto obsahom horúceho popola nebudú vyvezené.

TEDOS Bánovce nad Bebr.

Ambulancia Uhrovec: 24. až 28. 1. neordinuje

V dňoch 24.1.-28.1.2022 /pondelok až piatok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.
 
Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika , ambulancia Bánovce nad Bebravou  – tel. číslo: +421 910 371 535
V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii .

Výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky)

Dátum: Sobota 29.1. 2022
Čas: 
  •  9,00 - 9,10 hod. - Žitná-Radiša - parkovisko pred OCÚ  
  • 9,15 - 9,25 hod. - Uhrovec - parkovisko pred COOP Jednota
  • 9,35 - 9,45 hod. - Horné Naštice, parkovisko pri potoku za mostom pri SMŠ - Floriánka
  • 9,55 - 10,05 hod. - Miezgovce, pred OCÚ
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly
 
Súbor na stiahnutie:

Prianie

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov,

veľa zdravia a šťastia v novom roku 2022

Vám prajú starosta obce a poslanci OcZ Žitná-Radiša

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a šťastia v novom roku 2022, Vám prajú starosta obce a poslanci OcZ obce Žitná-Radiša

Autobusy v prázdninovom režime od 13.12.2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky od pondelka 13. decembra 2021, kedy prejdú stredné školy a druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, budú spoje prímestskej autobusovej dopravy oboch zmluvných prepravcov – SAD Trenčín a SAD Prievidza premávať v prázdninovom režime s posilovými spojmi pre zabezpečenie dochádzky žiakov prvého stupňa základných škôl.

Od pondelka 20. decembra 2021 bude prímestská autobusová doprava zabezpečovaná v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov.

Ďalšie informácie s výpisom posilových spojov budú zverejnené na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.

Zdroj: TSK

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.12.2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša,

ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2021 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Program zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Činnosť OÚ v r. 2021
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022, úprava rozpočtu 2021
7. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce na r. 2022
8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2021
10. Audit obce za rok 2020
11. VZN o nájme obecného bytu
12. Prenájom obecného bytu
13. Zámena pozemkov obce
14. Iné - Protipovodňové opatrenie Karolinthál
              - aktivační pracovníci
15. Interpelácie poslancov.
16. Diskusia
17. Uznesenie.
18. Záver.

 Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na ewternú stránku www.scitanie.sk

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 249 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Používaním stránok prevádzkovateľa Obec Žitná-Radiša súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.