Slovenská ikonaEnglish ikona

HRČKA, Michal

HRČKA, Michal – režisér a herec ochotníckeho divadla, tanečný choreograf 

Narodil sa v roku 23.4.1923 v Omastinej. Po vojne pracoval v Bratislave ako sprievodca autobusov, popri zamestnaní sa snažil študovať. V roku 1958 sa vrátil a zamestnal ako administratívny pracovník národných výborov v Omastinej a Uhrovskom Podhradí. Do roku 1968 bol pridelený ako zamestnanec archívu so sídlom v kaštieli v Uhrovci. Od roku 1968 až do odchodu do dôchodku v roku 1983 pracoval v novo zriadenom archíve v Topoľčanoch. Po návrate z Bratislavy  začal pôsobiť v ochotníckom divadle. Odohral niekoľko divadelných hier v divadelnom súbore A. Bagara v Bánovciach nad Bebravou. Počas svojho života sa okrem hrania divadiel venoval divadelnej réžii, režíroval ochotníkov v dedinách celej doliny Radiše. Bol pri zrode folklórnej skupiny Bukovina Kšinná. V Uhrovci spoločne s Elenou Beštovou založil folklórnu skupinu, kde bol hlavným režisérom. Významne sa zapísal aj do divadelných dejín Žitnej – Radiše, kde režíroval veľké množstvo divadelných hier. Popritom sa venoval zapisovaniu starých piesní, zvykov a porekadiel v doline, zozbieral veľa materiálu, ktorý mal uložený doma. V roku 1959  dostal v Bratislave finančné ocenenie za rozvoj kultúry v okrese Topoľčany. Za obetavú prácu pre folklórnu skupinu Uhrovčan pri životnom jubileu 85 rokov bol ocenený  pamätnou plaketou. V roku 1996 mu obec Uhrovec udelila za zásluhy čestné občianstvo. Posledné roky trávil v domove dôchodcov v Bánovciach nad Bebravou, kde 17.1.2011 zomrel, pochovaný je v Omastinej.


1 2 >