Slovenská ikonaEnglish ikona

KUŠNIER, Ondrej

KUŠNIER, Ondrej – dlhoročný funkcionár a kronikár obce

Narodil sa 1.11.1926 v Žitnej, kde vychodil osemročnú ľudovú školu.  Po vyučení sa za stolára u Ondreja Gabrišku v Uhrovci odišiel v roku 1946 pracovať do firmy Baťa v Prievidzi. Odtiaľ nastúpil v roku 1948 na vojenskú základnú službu do Jozefova. V jej priebehu 14 mesiacov ako brigádnik ťažil uhlie v bani Ludvík v Ostrave. Po skončení vojenskej služby sa v roku 1950 vrátil na svoje pracovisko, ktoré bolo z Prievidze premiestnené do Pravenca a premenované na Tatra nábytok. Na začiatku roku 1951 sa prihlásil na polročnú brigádu do bane Zarubek v Ostrave. V januári 1952 nastúpil do závodu K. J. Vorošilova v Bánovciach nad Bebravou, premenovaného neskôr na Tatra Bánovce nad Bebravou. Po zaškolení v ČKD  v Chocni pracoval v Tatre až do roku 1960 ako sústružník, potom ako strediskový kontrolór. V roku 1990 odišiel do dôchodku, ako dôchodca ešte pracoval dva roky v závode Mier v Uhrovci. Od roku 1952 sa aktívne zapájal do života obce. Bol tajomníkom MNV, kde určitý čas zastupoval predsedu a členom výboru dedinskej organizácie KSS. V roku 1952 bol spoluzakladateľom TJ Sokol Žitná a neskôr i jej predsedom. Bol členom zväzu protifašistických bojovníkov, zväzu záhradkárov, dobrovoľného hasičského zboru, pohrebného poriadku a v rokoch  1996-2004 správcom cintorína. Založil turistický oddiel, viedol ochotnícky divadelný krúžok a veľmi významná bola jeho práca kronikára obce, kroniku písal 46 rokov. Zomrel 19. augusta 2008, pochovaný je v Žitnej.


1 2 >