Slovenská ikonaEnglish ikona

ĎURČO, Milan

ĎURČO, Milan, PaedDr.  - učiteľ, metodik a publicista

Narodil sa 19.10.1932 v Žitnej (matka Mária, rod. Čukanová, zo Žitnej). Detstvo prežil v Podlužanoch, kde absolvoval aj ľudovú školu. Meštiansku školu a gymnázium absolvoval v Bánovciach nad Bebravou, kde v roku 1952 maturoval. Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave vyštudoval aprobáciu slovenský jazyk a ruský jazyk. V roku 1982 získal doktorát z pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Nitre. Učiteľskú prax začal v Základnej škole v Dubodieli, potom 12 rokov v Slatine nad Bebravou a na školách v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 1981-1989 bol okresným školským inšpektorom na ONV - odbore školstva v Topoľčanoch. Mimoriadne bohatá je jeho publicistická činnosť. Pravidelne prispieval do odborných časopisov Ruštinár a Učiteľské noviny. Je spoluautorom monografie o meste Bánovce nad Bebravou. Venuje sa jazykovým úpravám rôznych časopisov a regionálnych novín. Podieľa sa na vydávaní cirkevnej tlače na Ev. a. v. farských úradoch v Podlužanoch a v Slatine n/B. Jeho stále aktívnym koníčkom je štúdium regionálnej histórie a pátranie po významných osobnostiach. Je ženatý, býva už 40 rokov v  Bánovciach nad Bebravou, má dve deti. Manželka Anna je tiež učiteľka.


1 2 >