Slovenská ikonaEnglish ikona

KUŠNIER, Ján, Mgr.

KUŠNIER, Ján, Mgr. – učiteľ, riaditeľ základnej školy, športový organizátor.

Narodil sa 24.8.1946 v Žitnej, v rodine robotníka Jána Kušniera (1913-2004) a Anny, rod. Čukanovej (1917-2010). Prvé štyri roky základnej školy absolvoval v Žitnej, ďalšie štyri na Osemročnej strednej škole v Uhrovci. Po získaní základného vzdelania navštevoval SVŠ v Bánovciach nad Bebravou, kde v roku 1964 zmaturoval. V rokoch 1964-1968 úspešne vyštudoval  Pedagogickú fakultu v Nitre, odbor učiteľstvo, so spôsobilosťou vyučovať matematiku a chémiu na základnej škole. V rokoch 1968-1987 pôsobil ako učiteľ matematiky a chémie v Základnej škole v Bánovciach nad Bebravou na Školskej ulici. V rokoch 1987-1989  bol na tejto škole zástupcom riaditeľa. V rokoch  1989- 2006  bol riaditeľom Základnej školy v Bánovciach nad Bebravou na Duklianskej ulici. Za manželku si vzal Oľgu, rodenú Michaleovú, spolu mali syna Radoslava, ktorý sa stal tiež učiteľom. Počas pedagogickej praxe pracoval v okresných metodických orgánoch, v sekcii matematiky a komisii matematickej olympiády. Mimopracovné aktivity venoval športu a hudbe. Bol členom učiteľského spevokolu, dlhú dobu hrával futbal za rodnú obec a vykonával aj funkciu člena výboru oddielu hádzanej v Bánovciach nad Bebravou. Najviac však miloval turistiku, pôsobil v Klube slovenských turistov v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel neočakávane 7.11.2006 v Bánovciach nad Bebravou po krátkej ťažkej chorobe. Na počesť jeho turistickej aktivity je od roku 2007 pomenovaný lyžiarsky prechod Závada pod Čiernym vrchom – Uhrovské Podhradie na „Memoriál Jána Kušniera“.


1 2 >