Slovenská ikonaEnglish ikona

Kontakty

Toto webové sídlo www.zitna-radisa.sk spravuje Obec Žitná-Radiša je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Žitná-Radiša

Adresa:

Obecný úrad Žitná-Radiša
Žitná-Radiša 105
956 41 Uhrovec

IČO: 00311383

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Región: Bánovce nad Bebravou
Rozloha: 1777 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1294

Všeobecné informácie: info@zitna-radisa.sk
Podateľňa: podatelna@zitna-radisa.sk
Starosta: starosta@zitna-radisa.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@zitna-radisa.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 38 / 769 44 21
E-mail: sekretariat@zitna-radisa.sk

Kompetencie:
Obec Žitná-Radiša je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).