Slovenská ikonaEnglish ikona

HOLKO, Andrej

HOLKO, Andrej – štúrovský revolucionár, opatrovateľ knižnice v Žitnej

Bol krajčírom v Štúrovom rodisku Uhrovci, jeho brat Michal bol mlynárom v Horných Našticiach. V revolučných rokoch 1848-49 účastník slovenského povstania, dobrovoľnícky poručík. Neskôr prešiel do Žitnej, kde sa spomína ako opatrovateľ slovenskej knižnice a „verný priateľ“ Ľudovíta Štúra. Písomne korešpondoval s Ľudovítom Štúrom, informoval ho o dianí v jeho rodisku a okolí. Zachované listy  Štúrovi sú s dátumom 19. 2. 1852, 6. 4. 1852,  28. 10. 1852,  17. 12. 1853,  8. 2. 1855.


1 2 >