Slovenská ikonaEnglish ikona

HORNÍK, Štefan

HORNÍK, Štefan – štúrovský krajčír, priateľ Ľudovíta Štúra, spisovateľ

Narodil sa 7.7.1816 v Žitnej.  Už od mladosti poznal Štúrovu rodinu, najmä učiteľa Samuela Štúra. Určitý čas bol pisárom a hospodárskym úradníkom grófa Zaya  v Uhrovci, príležitostne vyučoval nemčinu. Ako 23-ročný mladík išiel na remeslo, vyučil sa za krajčíra. Jeho cesta viedla najprv do Bratislavy a potom do Viedne. Po siedmich rokoch povinnej tovarišskej vandrovky po Rakúsku, Taliansku, Španielsku, Anglicku a Nemecku sa usadil znovu v Bratislave, kde si otvoril dielňu na šitie mužských odevov a tam založil i rodinu. Za krstných rodičov svojej prvej dcéry pozval Ľudovíta Štúra a jeho sestru Karolínu. Bol blízkym priateľom Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Karola Modrányiho a iných štúrovcov, v styku bol s Pavlom Čendekovičom. Jeho krajčírskym zamestnancom bol Karol Francisci, brat známeho revolucionára Jána. Na národné slávnosti pri príležitosti  vyhlásenia Memoranda slovenského národa na Slovenskom národnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine dňa 6. a 7. júna 1861 navrhol štúrovský krajčír Štefan Horník národný kroj – „národné nosivo“, ktorý časopis Sokol odporúčal a propagoval predovšetkým na slávnosti manifestujúce národné myšlienky. V  roku 1846 napísal cestopis po rodnom kraji s názvom „Ohlas“, ktorý je uverejnený v knihe  „Púť po otčine“,  ktorá sa nachádza v rukopise v Literárnom archíve Matice slovenskej v Martine. V roku 1981 ju vydalo bratislavské vydavateľstvo Tatran. Zomrel v Bratislave 8.2.1883, kde je aj pochovaný.


1 2 >