Slovenská ikonaEnglish ikona

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Názov Popis Dátum
Návrh VZN č.1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Žitná-Radiša Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Žitná-Radiša 06.06.2024
VZN 02/2023 o organizácii miestneho referenda - Obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
Dodatok 01 k VZN 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 27.03.2024
VZN 01/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 - obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
VZN 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 27.03.2024
VZN 01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 - obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
VZN 02/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomného bytu na účely podpory sociálneho bývania - obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
VZN 01/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 - obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
VZN 02/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žitná-Radiša - 27.03.2024
VZN 01/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 - obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
Generované portálom Uradne.sk