Slovenská ikonaEnglish ikona

Zväz žien

História organizácie žien v našej obci sa začala písať v roku 1962, keď bol pri MNV založený Výbor Žien. Jeho úlohou bolo zaktivizovať ženy a dievčatá pre kultúrny život a verejnoprospešnú prácu v obci. Prvou predsedníčkou bola Elena Michale. V období rokov 1962-65 sa kultúrny život v obci rozbehol naplno. Poriadali sa maškarné plesy, výbor žien nacvičil pod vedením Vlasty Ábelovej divadelnú hru Ženský zákon, ktorá mala na miestne pomery veľmi dobrú úroveň. V októbri roku 1967 bola založená nová spoločenská organizácia Slovenský zväz žien (SZŽ).

Na sklonku roku 1971 bol pri základnej organizácii SZŽ založený spevácky krúžok. Ten vystupoval na miestnych príležitostných oslavách, občianskych sobášoch, pohreboch a na rôznych iných príležitostiach.

Organizácia zväzu žien upriamila pozornosť na hnutie Všetko pre človeka. Pracovala aktívne vo všetkých oblastiach nášho života. Poriadala brigády na skrášľovanie životného prostredia – svojich predzáhradiek, verejných priestranstiev, vysádzanie okrasných kríkov a starostlivosť o ne, oboch cintorínov a podľa potreby vypomáhala miestnemu JRD pri okopávke a jednotení repy.

Pod patrónom organizácie žien , v réžii Michala Hrčku boli nacvičené desiatky divadelných hier, napr. Dobrodružstvo pri obžinkoch, Matka, Zázračný salaš, Divá Bára a iné. S týmito divadelnými hrami ochotníci zo Žitnej-Radiše navštívili i okolité obce.