Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Logá fondov projektu

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí "Uhrovská dolina"
Sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

IČO: 37 917 901

Kód projektu: 310011L329

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 167 164,14 Eur

Cieľom projektu: Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Liptovská Lužná. Cieľom je tiež vybavenie všetkých domácností na území obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a výbavenie obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene.

Miesto realizácie projektu: Obec Horné Naštice; Obec Kšinná; Obec Miezgovce; Obec Omastiná; Obec Uhrovec; Obec Uhrovské Podhradie; Obec Žitná-Radiša

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov


www.op-kzp.sk www.sazp.sk

 

Súbor PDF na stiahnutie:

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“ (PDF, 213kB, otvorí sa v novom okne)

Informácia o projekte verejného osvetlenia

Informácia – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žitná-Radiša

 

 „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Žitná-Radiša“

 

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk

 

Cieľom tohto projektu bolo vybudovanie moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia v obci a tým zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality osvetlenia. Obec Žitná-Radiša získala na realizáciu tohto projektu finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 99 538,06 EUR a celkový rozpočet projektu bol vo výške 104 776,90 EUR.

 

Miesto realizácie projektu :                     Obec Žitná-Radiša

Názov a sídlo prijímateľa:                       Obec Žitná-Radiša, Obecný úrad 105

Dátum začatia realizácie projektu :       Marec 2014

Dátum ukončenia realizácie projektu :   Apríl 2014

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informačná tabuša Verejné osvetlenie v Žitnej Radiši

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 249 návštevníkov a jeden člen on-line

Používaním stránok prevádzkovateľa Obec Žitná-Radiša súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Čo sú cookies? Súhlasím