Slovenská ikonaEnglish ikona

O obci

Všeobecné informácie

Názov okresu / kraja:
Bánovce nad Bebravou / Trenčiansky

Prvá písomná zmienka o obci:
Žitná: rok 1294
Radiša: rok 1295
Súčasný názov obce vznikol spojením týchto obcí v roku 1961

Nadmorská výška obce: 271 m n. m.
Celková výmera obce: 17 769 397 m štv.

Spádovosť obce:
Sídlo matričného úradu: Uhrovec 
Sídlo pracoviska daňového úradu: Bánovce nad Bebravou
Sídlo Okresného súdu: Bánovce nad Bebravou
Sídlo pracoviska obvodného úradu: Bánovce nad Bebravou
Sídlo územného Úradu práce, socialných vecí a rodiny: Partizánske
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia: Bánovce nad Bebravou

Poloha obce

Obec Žitná – Radiša sa nachádza v najsevernejšej časti okresu Bánovce nad Bebravou nachádzajúcej sa v horskej oblasti Strážovskej hornatiny, v jej južnej časti v pásmovej skupine Čierneho vrchu (998 m.n.m) a Rokoša (1010 m.n.m ). Chotár je rozložený nie len v pomerne úzkom údolí, ktoré tvorí naplavenina Žitnianskeho potoka a potoka Radiša, ale väčšia časť chotára sa tiahne po úbočiach a kopcoch.

Zatiaľ, čo obec Radiša sa nachádza v hlavnej doline smerom severným, Žitná leží v doline vedľajšej smerom východným a celá obec predstavuje podobu veľkého V. Od juhozápadu obce sa nachádza osada Marušiná , ktorá sčasti patrí do katastrálneho územia Žitná a sčasti do katastrálneho územia Uhrovec. Druhá osada Karolinthál, patriaca taktiež do katastrálneho územia Žitná, sa nachádza 1 km od Žitnej smerom na Omastinú.

Rozloha celej obce je spolu 1776 ha 90 á 49 m štv.

V časti Strážovskej hornatiny, kde leží naša obec, prevažujú listnaté stromy a to najmä buk, dub a hrab, nájdu sa však aj lesy ihličnaté, bórové a smrekové. Terén je miestami mokraďovitý, v doline, v stráňach a na záhumniach vidieť množstvo ovocných stromov, hlavne sliviek, duranzií, jabloní, hrušiek a čerešní.

V blízkych lesoch žije hojne zveriny, hlavne jeleň, srnec, diviak, v menšom množstve zajace a bažanty. V potoku raky vyhynuli, z rýb sa darí hlavne pstruhom.

V katastrálnom území obce sa nachádzajú v prevažnej miere pôdy ťažké a stredne ťažké, vo východnej časti chotára sú pôdy hlinito-íľovité, miestami vklinené medzi lesné pásy. Pôdy rozprestierajúce sa na dne údolí popri potokoch sú typy podzolovej hnedozeme. Sú to pôdy vlhkejšie s menším výskytom kyslíka. Sú chudobné na vápnik a bohaté na ferozlúčeniny.

Prevládajúcou horninou v celom pohorí je vápenec, pod kopcom Stráňa pri bývalej cigánskej osade je starší pieskovcový kameňolom, z ktorého sú postavené všetky staršie domy v obci.

Objem priemerných ročných zrážok sa pohybuje okolo 800 mm Priemerná ročná teplota je 8 °C, smer prevládajúcich vetrov je severozápadný.