Slovenská ikonaEnglish ikona

JURAN, Miroslav

JURAN, Miroslav – učiteľ, prekladateľ cudzojazyčnej literatúry

Narodil sa 25.3.1914 v Žitnej ako syn  Jána Jurana (1874 Modra - 1932 Uhrovec), učiteľa v Žitnej a Emílie, rod. Hlaváčkovej (1873-1949), mal dvoch bratov. V rokoch 1920-1924 chodil do školy v Žitnej a Topoľčanoch, 1924-1932 študoval na Reálnom gymnáziu v Trenčíne, 1932-1934 na UK v Bratislave a 1934-1935 na Pedagogickej akadémii v Bratislave. Ako učiteľ pôsobil v rokoch 1935-1936 vo Vrútkach, 1936-1937 v Trenčíne, po vojenskej službe 1939-1940 v Púchove, 1940-1941 vo Vrútkach, 1941-1970 v Martine, z toho na Základnej škole na Ulici Pavla Mudroňa od roku 1953. Vyučoval telesnú výchovu, ruský, nemecký a francúzsky jazyk. Manželka Viera, rod. Janošková,  učiteľka, príbuzná Miloša Janošku, kultúrneho dejateľa, učiteľa, známeho a nadšeného autora turistických publikácií, zakladateľa a neskôr redaktora časopisu Krásy Slovenska. Mali dvoch synov, učiteľa  Miroslava a inžiniera Fedora. Miroslav Juran sa  aktívne zapojil  do Slovenského národného povstania. Po roku 1949 v spolupráci s J. Telgárskym a Jozefom Horákom prekladal z ruštiny, od roku 1946 uverejňoval preklady v Národných novinách, Slniečku, Matičnom čítaní a. i. Orientoval sa najmä na novú sovietsku detskú a mládežnícku literatúru, spolupracoval aj s Pedagogickým zborníkom Matice slovenskej, kde publikoval najmä o vyučovaní telesnej výchovy. Zomrel 14. júla 1970 v Ružomberku, pochovaný je na Slovenskom národnom cintoríne v Martine. V Slovenskej národnej knižnici v Martine  je uložená aj časť jeho písomnej pozostalosti. Na počesť jeho telovýchovného pôsobenia sa na Základnej škole na Ulici Pavla Mudroňa v Martine od roku 1994 udržiava športová tradícia – majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov „Memoriál Miroslava Jurana“. Jeho tvorivú činnosť predstavuje publikácia „Didaktické zásady v mojej telovýchovnej práci“ (Bratislava 1959), v rokoch 1946 až 1953 dva preklady  odborných kníh  a 18 prekladov kníh zo zábavnej literatúry. Väčšina prekladov je z ruského jazyka, najviac od Vitalia Biankyho. 3


1 2 >