Slovenská ikonaEnglish ikona

ŠKULTÉTY, Štefan

ŠKULTÉTY, Štefan  - politický pracovník, riaditeľ podniku, nositeľ Radu práce

Narodil sa 22.2.1903 v Žitnej ako syn poľnohospodárskeho robotníka. Krátko potom sa celá rodina odsťahovala do Uhrovca. Vyučil sa stolárskemu remeslu, v rokoch 1920-22 ako tovariš pracoval v Trenčíne, v rokoch 1922-24 v Uhrovci. V roku 1926 v rámci akcie Interhelpo odišiel do Sovietskeho zväzu, kde pracoval ako stolár. Tam sa i oženil. Domov do Uhrovca  sa vrátil v roku 1934, pracoval ako robotník. Od roku 1924  bol organizovaný v komunistickej strane a zúčastnil sa triednych bojov, za čo bol prenasledovaný a väznený. Po zákaze KSČ spolupracoval s 1. a 2. ilegálnym Ústredným vedením KSS. Po vypuknutí SNP bojoval v brigáde Jána Žižku až do oslobodenia. Po vojne sa presťahoval do Trenčína, pracoval najprv ako robotník v odevných závodoch, neskôr ako vedúci odborov. V rokoch 1951-52 bol riaditeľom Hlavnej správy odevného a pletiarskeho priemyslu pri Povereníctve ľahkého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1952-68 bol vedúcim oddelenia Odevných závodov v Trenčíne. V roku 1968 odišiel do dôchodku. Okrem rôznych rezortných a politických vyznamenaní mu bol v roku 1973 udelený Rad práce. Zomrel v októbri 1989 v Trenčíne, kde je i pochovaný.


1 2 >