Slovenská ikonaEnglish ikona

ŠKULTÉTY, Andrej

ŠKULTÉTY, Andrej – evanjelický kňaz, učiteľ, hudobník, ovocinár, ľudový liečiteľ

Narodil sa 24.2.1740 v Žitnej slobodným občanom, úradníkovi Ondrejovi Škultétymu a Anne Urbanech. Podľa priezviska bol z rodu dedinského škultéta (richtára). Štyri roky študoval v Uhrovci u učiteľov Jána Berosa a Mateja Michaloviča, pokračoval vo Veľkých Kostoľanoch u učiteľa Kontseka, potom v Ácsi pod vedením Juraja Piscatoria. Vyššie vzdelanie absolvoval v rokoch 1753-1756 v Modre pod vedením Samuela Hermana, potom pokračoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave, kde ho učili Ján Tomka Százsky, Karol Úszky a Jozef Bencúr. V roku 1762 zastával rechtorské miesto vo Fölpetze, učil maďarský jazyk. Od 26. mája 1762 do roku 1782 pôsobil ako učiteľ artikulárnej školy v Prietrži, kde sa oženil s Kristínou Korbélyovou, s ktorou mal päť detí.  Manželka zomrela mladá, preto sa v roku 1781 oženil s Máriou Kuzmovou, s ktorou mal ďalších šesť detí. V rokoch 1782 - 1783 pôsobil ako prvý tolerančný farár v Hrubej Vrbke, okr. Hodonín, kde založil cirkevný zbor. V roku 1784 odišiel do Turej Lúky, kde v roku 1792 inicioval výstavbu tolerančného kostola, ktorý bol dokončený v roku 1793. Príležitostne pôsobil ako farár aj v Myjavskej farnosti. V Turej Lúke pôsobil až do svojej smrti 24. apríla 1813, je tu aj pochovaný. Vydal vlastnú náboženskú hudobnú partitúru. V roku 1798 pomohol vydať v Brne partitúru svojmu bratrancovi Adamovi Škultétymu zo Závady pod Čiernym vrchom „Melodiatúra aneb partitúra, t.j. kniha hlasozpěvu, obsahujíci v sobě noty všech písní duchovních, které se ve velkém kancioniály a evanjelickém funebrály nalézají“ a prácu Mateja Markoviča st. „História cirkevného Starého i Nového zákona, Wroclaw 1765, ktorú doplnil o predhovor „Obrana Slovanov a ich reči“. Zaoberal sa aj ľudovým liečiteľstvom, ovocinárstvom, podporoval chudobných študentov, mal výborné jazykové znalosti.


1 2 >