Slovenská ikonaEnglish ikona

RADOŠ, Martin a Mária

RADOŠ, Martin a Mária – dlhodobí učitelia a dobrovoľní funkcionári v obci

Martin Radoš sa narodil 10. júna 1911 v Dolnom Srní, okres Nové Mesto nad Váhom. Po vychodení ľudovej školy sa vzdelával na štátnom reálnom gymnáziu v okresnom meste, kde zložil maturitnú skúšku. Na školu v Žitnej nastúpil 15. septembra 1932, učil až do konca školského roku. V školských rokoch 1933-34 až 1937-38 učil  na ev. a. v. ľudovej škole v Krivosúde - Boďovke pri Trenčíne. Od školského roku 1938-39 znovu učil v Žitnej. V septembri a októbri 1939 bol povolaný do mimoriadnej vojenskej služby (napadnutie Poľska), od júna  až do 5. septembra 1941 na ťaženie proti ZSSR. Po vojne vyučoval na škole až do odchodu na penziu  v roku 1972. Aktívne sa zapájal do spoločenského života v obci, organizoval kultúrne akcie. Napísal časť kroniky obce o dávnej histórii.

Mária Radošová, rodená Babicová, sa narodila vo Vsetíne, maturitné vysvedčenie získala na Štátnom ústave učiteľskom vo Valašskom Meziříčí. Na školu v Žitnej nastúpila 15. októbra 1932, v roku 1939 sa vydala za Martina Radoša a odvtedy učili spoločne. Mali syna Ivana. Pre svoju českú národnosť nemohla vyučovať od 1. februára 1940 do 1. januára 1945. Spoločne s manželom, ktorý sa už v roku 1942 stal správcom školy, tu pôsobili až do roku 1972, celých 35 rokov.


1 2 >