Slovenská ikonaEnglish ikona

KUŠNIER, Štefan

KUŠNIER, Štefan – organizátor SNP, nositeľ partizánskych medailí „in memoriam“

Narodil sa 6.1.1912 v roľníckej rodine v Žitnej.  Stolárskemu remeslu sa vyučil v Bánovciach nad Bebravou. Po ukončení povinnej tovarišskej vandrovky sa v roku 1936 vrátil do rodnej obce, kde po Jánovi Hrebíčkovi prevzal funkciu predsedu miestnej organizácie komunistickej strany v Žitnej. Celý život bojoval za sociálnu spravodlivosť. Agitoval ďalších občanov pre prácu v strane a poukazoval na vzmáhajúce sa nebezpečenstvo fašizmu v Nemecku. Spoločne s komunistami z Uhrovca sa schádzali v okolitých horách a pripravovali SNP  v  Uhrovskej doline. Ako predseda potravinového družstva zabezpečoval potraviny a ďalšie potrebné veci pre budúcich partizánov a tiež pripravoval občanov na blížiace sa historické obdobie. Po vypuknutí Povstania bol zvolený do revolučného okresného národného výboru, kde vykonával funkciu hospodára. 23. novembra 1944 bol v dobe veľkého útoku fašistov  na celú Uhrovskú dolinu  s partizánskymi dokumentmi a značnou finančnou hotovosťou zajatý nemeckou hliadkou v Uhrovskom Podhradí. V tejto obci ho v budove zvoničky vypočúvali a mučili. Ráno 24. novembra 1944 ho vyviedli bosého a zviazaného a zastrelili pri kameňolome za Uhrovským Podhradím. Po  oslobodení boli 26. apríla 1945 jeho telesné pozostatky prenesené na cintorín v Žitnej. Bol vyznamenaný „in memoriam“ partizánskymi medailami od brigády Jána Žižku, ktorej bol príslušníkom.


1 2 >