Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4.10.2022

 30.09.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši, zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša, ktoré sa uskutoční dňa 4.októbra 2022 o 19,00 hod. v zasadačke KD


Program:

1. Oslavy SNP
2. Nájomná zmluva obecný byt
3. Protest prokurátora
4. Audit obce
5. Komunálne voľby 2022
6. DHZ prepis vozidiel
7. Akcie v obci - Jubilanti, Uvítanie
8. Zmluva na výber dod. el. energie
9. Iné

   - Komín MŠ, pelety KD
   - Aktivační pracovníci
   - Zájazdy
10. Diskusia
11. Interpelácie poslancov
12. Záver.

 

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >