Slovenská ikonaEnglish ikona

POZVÁNKA: Obecné zastupiteľstvo 19.8.2022

 15.08.2022

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 19. apríla  2022 o 20,00 hod. v zasadačke OU

Program:

 1. Program
  2. Obecný byt - zmluva
  3. Oslavy SNP
  4. Pelety KD
  5. DHZ dotácia, vyúčtovanie
  6. Komín MŠ
  7. Komunálne voľby
  8. Interpelácie poslancov
  9. Záver.

 Ing. Rudolf Botka,starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >