Slovenská ikonaEnglish ikona

Informácia o projekte verejného osvetlenia

Informácia – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žitná-Radiša

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Žitná-Radiša“

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja.
Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk

Cieľom tohto projektu bolo vybudovanie moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia v obci a tým zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality osvetlenia. Obec Žitná-Radiša získala na realizáciu tohto projektu finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 99 538,06 EUR a celkový rozpočet projektu bol vo výške 104 776,90 EUR.

Miesto realizácie projektu: Obec Žitná-Radiša
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Žitná-Radiša, Obecný úrad 105
Dátum začatia realizácie projektu: Marec 2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: Apríl 2014