Slovenská ikonaEnglish ikona

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Žitná-Radiša 2022

Voľby sa konali: 29.10.2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 373
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 205
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 185

Za starostu obce bol zvolený:

Rudolf Botka, Ing., SMER - sociálna demokracia: 185

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 200

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

  1. Michal Hanko, nezávislý kandidát: 154
  2. Ján Hrebíček, Ing., SMER - sociálna demokracia: 148
  3. Michaela Bašková, Mgr., nezávislý kandidát: 145
  4. Vladimír Dúbravka, Ing., nezávislý kandidát: 145
  5. Roman Trebichavský, SMER - sociálna demokracia: 127

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Ján Pružinec, nezávislý kandidát: 107

Zdroj: Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022


INFORMÁCIA: Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať v spojených voľbách.

Oprávneným voličom je osoba s trvalým pobytom na území obce, ktorá najskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom ja aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácností.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24. októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12,00 hodiny a tel. č. 038 7694421.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania uvedie svoje osobné údaje : meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt.


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce

Kandidáti:

1. Rudolf Botka, Ing., 59 r., starosta obce, SMER - sociálna demokracia


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do obecného zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5

Kandidáti:

1. Michaela Bašková, Mgr., 26 r., advokátska koncipientka, nezávislý kandidát
2. Vladimír Dúbravka, Ing., 36 r., grafik, redaktor - noviny, televízia, nezávislý kandidát
3. Michal Hanko, 39 r., pracovník vo výrobe obuvi, nezávislý kandidát
4. Ján Hrebíček, Ing., 55 r., ekonóm, SMER - sociálna demokracia
5. Ján Pružinec, 38 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
6. Roman Trebichavský, 57 r., vedúci lesného obvodu, SMER - sociálna demokracia


Oznámenie o čase a mieste konania pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov

Miesto konania volieb: Zasadačka KD obce, Žitná-Radiša 105

Dátum a čas konania volieb: 29.10.2022, od 7,00 hod. do 20,00 hod.
Počet volebných okrskov : 1

V Žitnej-Radiši 8.8.2022, Ing. Rudolf Botka, Starosta obce


Zapisovateľ Miestnej volebnej komisie v Žitnej-Radiši na „Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov“

MENOVACÍ DEKRÉT zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Žitnej-Radiši na „Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov“ dňa 29. 10. 2022 nájdete nižšie ako súbor PDF.

Zapisovateľ Miestnej volebnej komisie v Žitnej-Radiši na „Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov“ dňa 29. 10. 2022: Daša Hanková, Žitná-Radiša 223, mobil: 0918 430 840, mail: dasa.hankova(zavináč)zitna-radisa.sk

(zavináč) = @


Zoznam volieb: