Slovenská ikonaEnglish ikona

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Výsledky hlasovania v našej obci

Výsledky hlasovania v našej obci nájdete v nižšie v dokumente PDF: Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Žitná-Radiša - 8.6.2024

Zverejnenie poštovej adresy
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do EP 2024

Daša Hanková,
Žitná-Radiša 223,
95641 Uhrovec

tel. 038 7694421,
mobil: 0918 430 840

Zverejnenie e-mailovej adresy

  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

e-mailová adresa:

Určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu

Na organizačnú a technickú prípravu volieb volieb do EP dňa 8.6.2024 určujem

  • Daša Hanková - ekonóm obecného úradu
  • Ing. Rudolf Botka - starosta obce

Oznámenie o čase a mieste konania

Miesto konania volieb:
Zasadačka KD obce, Žitná-Radiša 105

Dátum a čas konania volieb:
8. júna 2024, od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Počet volebných okrskov:
1 okrsok – pre celú obec Žitná-Radiša

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu nájdete aj na webstránke Ministerstva vnútra: www.minv.sk

Zdroj: minv.sk


Zoznam volieb: