Slovenská ikonaEnglish ikona

Súčasný DHZ obce Žitná-Radiša

Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci má k 20.1.2024 79 členov, z toho 24 žien a 55 mužov. Je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v kategórii B od roku 2014.

Práca v našom zbore je zameraná do viacerých smerov:

Zásahová časť

Základnú prípravu členov hasičských jednotiek DHZ má 15 členov (k 1.4.2024). Neustále pokračujeme v preškolovaní a zvyšovaní pripravenosti a odbornosti svojich členov. Pravidelne sa zúčastňujeme taktických cvičení, či už okrskových, ale aj okresných v spolupráci s profesionálmi. V rámci overovania pripravenosti vykonávame aj vlastné taktické cvičenia v obci. Samozrejmosťou sa stali aj mesačné zdokonaľovacie prípravy pod vedením veliteľa Michala Hanku.

V roku 2024 sa rozšírila šatňa zásahovej jednotky o ďalšiu miestnosť.

V roku 2019 bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica z dotácie z ministerstva vnútra. Vonkajší plášť bol zateplený, pribudli sekvenčné brány a elektrické kúrenie.

Mnohokrát sme sa podieľali na odstraňovaní následkov povodní nie len v našej obci, ale aj v širšom okolí. Každým rokom vyrážame na požiadanie KOS v TN, ale aj na požiadanie občanmi k viacerým zásahom. Celkovo sme v roku 2021 mali 11 ostrých výjazdov a dve taktické cvičenia. Vo väčšine sa jednalo o odstraňovanie následkov po výdatných dažďoch a s tým spojenými záplavami a spadnutými stromami. Týchto udalostí  bolo 7. Taktiež boli po jednej udalosti: ekologický zásah k škvrne pri lese, požiar automobilu s drevenou garážou v Uhrovskom Podhradí i technický zásah na prečistenie úplne upchatého odtokového potrubia v Radiši pri starom obchode. Raz sme boli volaní i k dymeniu pri objektoch bývalého družstva nad obcou, známeho ako OMD-čka. Ani tento rok nebola obmedzená zásahu schopnosť jednotky obce v období pandémie COVID-19. V roku 2020 zásahová činnosť nebola ohrozená ani obmedzená, kvôli pandémii COVID-19, dodržiavali sa protipandemické opatrenia. Technických zásahov k záplavám bolo 6, z toho jeden až za hranice okresu do Skačian. K spadnutému stromu sme vyrážali trikrát. Uskutočnil sa i výjazd k požiaru komína, či k vyhľadávaniu osoby stratenej smerom k Dubničke, ktorá sa šťastlivo našla. Mali sme i jeden falošný výjazd. Začiatkom roka 2019 to bol zásah v Uhrovci pri požiari strechy. V 2018 požiar opäť strechy v Kšinnej a v Rakovci. Viaceré požiare komínov. Začiatkom roka 2017 to bol výjazd do Ostratíc pár minút po polnoci v Novom roku. Pomáhali sme aj pri hasení rozsiahleho požiaru v neprístupnom teréne na vrchu Rokoš neďaleko našej obce. Minister vnútra Róbert Kaliňák nám odovzdal pamätnú medailu tretieho stupňa za aktívnu pomoc pri povodniach v roku 2013 a v roku 2010 sme od prezídia DPO SR dostali Ďakovný list za obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov povodní.

Športová časť

V roku 2023 sa vybudovala betónová základňa na vodné útoky v miestnom športovom areáli, ktorá uľahčí tréningy družstiev, rovnako poskytne i pevný nerozmočiteľný povrch pri súťažiach

Sme malá obec, aj napriek tomu sa každoročne zúčastňujeme územných súťaží DHZ. Častokrát s viacerými družstvami mužov, žien a v minulosti i dorasteniek.

Poriadame Memoriál Rudolfa Hanku, od roku 2021 aj pre detské kolektívy.

V zbore je je aj výborná práca s mládežou, o čom svedčí aj 1. miesto v lige mladých hasičov z roku 2013, či 3. miesto dorasteniek na krajskom kole v Papradne v roku 2005. S deťmi sa pravidelne zúčastňujeme pohárových súťaží v regióne, ale aj za jeho hranicami.

Kultúrna časť

V priebehu roka organizujeme, alebo spoluorganizujeme viacero kultúrnych podujatí. Za zmienku stojí široko ďaleko známy maškarný sprievod spojený so zábavným kultúrnym programom Pochovávania basy v Žitnej-Radiši, ktorý sme v roku 2008 po 18 ročnej prestávke obnovili. Organizujeme aj tanečné zábavy, v roku 2023 to bol 24. ročník silvestrovskej zábavy.

Tradičné stavanie mája za pomoci ľudskej sily posledný aprílový deň zabezpečujú naši členovia. Volajú nás i do okolitých obcí, či okresného mesta.

Spoluorganizovali Vianoce pod Rokošom, akési vianočné trhy v našej obci.

V roku 2019 sme nadviazali spoluprácu s českou SDH Žitná (obec Hracholusky, okres Prachatice), kde sme sa zúčastnili i súťaže, ale aj Česi prišli k nám na Memoriál.

Zber železa, ale aj iná brigádnická činnosť, spolupráca s ostatnými organizáciami na pôde obce, výchova mládeže, zvyšovanie odbornosti a pomoc v núdzi sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti nášho DHZ.

Úspechy

 • 3. miesto - dorastenky - krajské kolo v Papradne r. 2005
 • Liga mladých hasičov Hornej Nitry
  • Celkovo 1. miesto - v roku 2013.
  • Celkovo 2. miesto - v roku 2014.
  • Celkovo 3. miesto - v roku 2012.
 • 4. miesto - dorastenci - krajské kolo v Bánovciach nad Bebravou r. 1999,
 • 4. miesto - dorastenky - krajské kolo v Lehote pod Vtáčnikom r. 2013
 • Od roku 1958 sme boli ocenený za príkladnú prácu viacerými čestnými uznaniami a ďakovnými listami. V roku 2013 z rúk ministra mnútra Róberta Kaliňáka sme si prevzali pamätnú medailu tretieho stupňa za aktívnu pomoc pri povodniach.

Technika

 • Iveco Daily (od roku 2015) s navijákom
 • Vysokotlakové čerpadlo
 • PPS 12 - 2 ks
 • PPS 8
 • Kalové čerpadlo Heron 1300l/min.
 • Protipovodňový vozík
 • každoročne od roku 2014 dopĺňame výstroj, výzbroj, a inú techniku z dotácii z ministerstva vnútra (Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov)