Slovenská ikonaEnglish ikona

Zaujímavosti obce Žitná-Radiša

 29.05.2024

Prvá písomná zmienka o obci:
Žitná: rok 1294
Radiša: rok 1295
Súčasný názov obce vznikol spojením týchto obcí v roku 1961

Nadmorská výška obce: 271 m n. m.
Celková výmera obce: 17 769 397 m štv.

Do roku 1960 boli obce samostatné a písali si každá svoju históriu. V r. 1960 sa budovaním a zástavbou spojili do súčasnej podoby a píšu spoločnú históriu.
V 15. storočí bola obec Žitná na krátky čas mýtnym mestečkom (oppidum Zythna) pre hrad Uhrovec a patrila iba medzi 16 takýchto mestečiek v trenčianskej stolici. V obci bola mýtna stanica, pivovar, mlyn, valcha, skláreň.
Zaujímavosťou je aj barokový zvon z roku 1742 vo zvonici na cintoríne v Žitnej.
Obec leží v krásnom prírodnom prostredí obklopená horami, na sútoku dvoch potokov Omastianskeho potoka a Radiše.
Nad obcou v časti Melková je malá zaujímavá jaskyňa. Sú tu krásne turistické trasy a v čase sezóny hory poskytujú množstvo hríbov.
Obec je predurčená na pokoj a oddych.