Slovenská ikonaEnglish ikona

Petičný hárok k petícii za zaradenie nemocníc v Myjave a Partizánskom do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc

 07.02.2023

Petičný hárok k tejto petícii nájdete na obecnom úrade v našej obci, kde ho môžete podpísať.

Text na petičnom hárku:

My, obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v súlade so zákonom č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení rozhodlo o zaradení Nemocnice s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 01  Myjava, a o zaradení Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc.  

Sme toho názoru, že zaradenie oboch nemocníc do siete nemocníc II. úrovne má svoje opodstatnenie z dôvodu zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zachovania doterajšieho rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.


Zoznam aktualít: