Slovenská ikonaEnglish ikona

LESY SR: Ponuka predaja palivového dreva

 23.05.2023

Vec: Palivové drevo - ponuka predaja

LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie Vám oznamuje, že v priebehu celého roka ponúka na predaj palivového dreva pre fyzické osoby v sortimentoch:

  • palivové drevo ihličnaté a listnaté v dÍžkach do 2 m,
  • zvyšky po manipulácii ihličnaté a listnaté,
  • vlákninu ihličnatú a listnatú v dÍžkach 2 - 4 m.

V prípade záujmu, resp. bližších informácii môžete kontaktovať miestne príslušné expedičné sklady a lesné správy.

Cenník dreva a kontakty sú prístupné na www.lesy.sk (odkaz na externú stránku).

Ing. Róbert Kiš, riaditeľ OZ


Zoznam aktualít: