Slovenská ikonaEnglish ikona

Hodina Zeme v obci pod Rokošom

 31.03.2023

V sobotu 25. marca sa aj obec Žitná-Radiša pripojila v celosvetovej akcii Hodina Zeme 2023. Spolu s viac ako dvoma desiatkami veľkých miest Slovenska a väčšieho počtu pamiatok, organizácii a škôl sme sa i my, najmä s deťmi z obce pripojili k tejto kampani. V našej obci a v zapojených inštitúciách sa tak symbolicky zhaslo osvetlenie na 60 minút, a to v čase od 20.30 h do 21.30 h. Samozrejme, to nebolo všetko. Konala sa prednáška na tému triedenia odpadu v obci. Deti sa tak bližšie dozvedeli, ktorý odpad kde patrí a ako prebieha separácia a zber odpadu v našej obci. Zistili ako sa okrem základného triedenia skla, plastov a papiera separuje napríklad železo, žiarovky, baterky, elektroodpad a iné materiály. Vyrábali sme spoločne aj papierové svietiace lampióny s témou Zeme a čistej prírody, s ktorými sme uskutočnili aj malý sprievod obcou počas zhasnutého osvetlenia. Nechýbalo ani vytvorenie čísla šesťdesiat z mini kahančekov.

Do Hodiny Zeme sa Žitná-Radiša zapojila aj v minulosti už niekoľko krát a osvetu v obci o triedení zverejňuje pravidelne na webových stránkach obce, vývesných tabuliach, ale aj osobne na akciách, ako je Hodina Zeme či Deň Zeme. O úspešnosti osvety medzi našimi občanmi vypovedá aj číslo miery triedenia, ktoré sme za rok 2022 mali viac ako 39%. Pochvala našich občanov je na mieste, keďže rozprávať o tejto téme je jedna vec, ale jej aplikácia v praxi je už na samotných občanoch. Miera triedenia u nás vychádza z reálnych čísel, to znamená, že tieto sú bez podielu drevenej hmoty. Drevná hmota je totiž nový fenomén, ktorým si obce snažia vylepšiť si čísla miery triedenia. Ja sa však pýtam: „Možno drevenú hmotu považovať za separovateľný odpad? Skončili by vytriedené desiatky ton dreveného odpadu v popolniciach komunálneho odpadu a na smetiskách?“ Myslím si že nie. Zostali by v ekosystéme hory alebo by ich občania či vlastníci lesov zužitkovali alebo predali.

Vráťme sa ale k Hodine Zeme a predstavme si ju celosvetovo. Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF (World Wide Fund for Nature / Svetový fond na ochranu prírody)do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta. Hodina Zeme vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty, potrebu ochrany jej prírodných zdrojov a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. V súčasnosti sa Hodina Zeme koná vo viac ako 190 krajinách sveta a kampaň vytvára platformu pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia presadzovať environmentálne priority na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Najbližšie sa stretneme na akcii Deň Zeme 22. apríla, kde spoločne vyčistíme obec a jej okolie od odpadkov a pripojíme aj zaujímavé sprievodné podujatia.

Vladimír Dúbravka, zástupca starostu obce Žitná-Radiša


Zoznam aktualít: