Slovenská ikonaEnglish ikona

História telovýchovnej jednoty

Založenie telovýchovnej jednoty Sokol Žitná sa datuje do roku 1952, keď sa vytvorili priaznivé podmienky pre športovú činnosť mládeže. Ako zakladateľov TJ je možné uviesť Jána Viktorína a Martina Radoša, ktorý v obci pôsobil ako riaditeľ základnej školy.

Založené boli dva oddiely, a to futbalový a oddiel Základnej telesnej výchovy. V tomto roku sa začalo aj nacvičovanie spartakiádnej skladby pre dospelých mužov. Futbalové družstvo TJ Sokol Žitná bolo prihlásené do súťaže v roku 1953. Dresy dostali od okresu zdarma, kopačky si každý zakúpil sám. V rokoch 1953 až 1958 bol založený stolnotenisový oddiel, ktorý začal hrať okresnú súťaž.

V roku 1960 došlo k zmene futbalového ihriska, ktoré bolo dočasne umiestnené na hornom konci Žitnej a premiestnené bolo na hon Zádikovčie, kde je až dodnes.

Medzi najvýznamnejšie úspechy sa zaslúžili v roku 1967 naši stolní tenisti, ktorí sa prebojovali do Slovenskej divízie. Na tomto veľkom úspechu stolného tenisu v našej obci sa zaslúžili nasledovní pretekári: Dušan Škorec, Milan Škultéty, Rudolf Hanko, Ľubomír Horník, Bedrich Horník a Milan Mikuš.

Naši futbalisti sa v roku 1978 prebojovali do IV. Triedy okresnej súťaže so vyššej III. Triedy, kde zotrvali dva roky. Tento úspech dosiahli nasledovní futbalisti: Miroslav Mišák, Miroslav Bežo, Ľubomír Čukan, Miroslav Duranzia, Vincent Slovák, Ján Jamrich, Ivan Michale, Stanislav Michale, Ján Hanko, Ján Horník, Slavomír Turek, Ľubomír Mišák, Miloš Škorec a Miroslav Slaninka.

V roku 1989 bolo započaté s výstavbou šatní pre futbalistov na miestnom športovom ihrisku a dokončené boli v roku 1991 a v súčasnej dobe slúžia svojmu účelu.

V súčasnosti sa v obci futbal nehrá z dôvodu nedostatku futbalistov a malého záujmu.