Slovenská ikonaEnglish ikona

Deň Zeme v Žitnej-Radiši

 29.04.2024

Tradičná akcia v Žitnej-Radiši pri príležitosti Dňa Zeme sa konala v sobotu 27. apríla 2024. Začali sme čistením chotára našej obce. Tridsaťtri dobrovoľníkov, z toho množstvo detí rôznych ročníkov, sa zúčastnilo tejto akcie. Rozdelili sme sa do skupín a vyzbierali odpadky po miestnych komunikáciách, cintoríne a iných plochách, blízkych lesných cestách i hlavnej ceste smerujúcej do časti obce Karolinthál. Celkovo môžeme konštatovať, že čistota v dedine je na veľmi dobrej úrovni. No našli sa aj také, miesta, ktoré si ľudia pomýlili so skládkou. Popri hlavných cestách bolo množstvo ohorkov z cigariet, čo je ale stále sa objavujúce znečistenie.
Po zbere sa v miestnom športovom areáli konala opekačka s posedením, ktorú zabezpečila obec. Občania priniesli i koláče. Pripravené boli poznávacie prírodné hry, ako aj streľba z luku. Popri tom sa deti vybláznili i pri loptových hrách.
V závere mi dovoľte poďakovať sa občanom našej obce i deťom, za vyčistenie okolia, ale i tým občanom, ktorí nezanechávajú po sebe odpad, prípadne si vyčistia svoje okolia sami. Verím, že i táto akcia prispieva k tomu, že je naša obec z roka na rok čistejšia.


Zoznam aktualít: