Slovenská ikonaEnglish ikona

Automatický externý defibrilátor (AED) v našej obci

 28.06.2024

Oznamujeme vám, že pri vstupe do obecného úradu je umiestnený automatický externý defibrilátor (AED). AED darovalo obci Občianske združenie Patriot vďaka spoločnosti Agravital - PD Uhrovec.

Prvé zaškolenie ochotných členov organizácií z obce sa uskutočnilo 19.05.2024 v kultúrnom dome, kde zúčastnených preškolila Mgr. Janka Števanková (záchranárka) zo Slovenského červeného kríža.
Na školení si zúčastnené osoby prakticky vyskúšali použitie AED a kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) na figuríne, kde hneď na obrazovke počítača videli, akú úspešnosť pri oživovaní dosiahli. Ďalej boli členom vysvetlené život ohrozujúce stavy, a ako si s nimi poradiť.

Naše AED je zaregistrované na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, na základe čoho bude môcť operačný informovať volajúceho o uložení AED pri vchode do obecného úradu v našej obci, ak to bude potrebné a pošle k vám buď firstrespondera z našej obce alebo bude navigovať priamo vás čo a ako robiť – do príchodu záchranárov.

Netreba sa použitia AED báť, pristroj je plne automatizovaný a naviguje záchrancu čo má robiť. Použitím AED neviete človeku, ktorý je v bezvedomý, ublížiť. Najhoršie, čo sa môže stať v život ohrozujúcej situácii je nespraviť nič, pretože aj zle podaná prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

Aby ste sa nebáli použitia AED, pridávame odkazy na par dôležitých videí.

Čo je AED:
https://www.youtube.com/watch?v=rR2rqBhNsYM - odkaz na video na externej stránke a novom okne

Ako vykonávať KPR:
https://www.youtube.com/watch?v=w3GoQ0puotQ - odkaz na video na externej stránke a novom okne

Sú k tomu aj pesničky na ľahšie zapamätanie:
https://www.youtube.com/watch?v=dh3QpBszxh0 - odkaz na video na externej stránke a novom okne
https://www.youtube.com/watch?v=bXltzjLv0-M - odkaz na video na externej stránke a novom okne

 


Zoznam aktualít: