Slovenská ikonaEnglish ikona

ODVOZ ODPADU

 • Papier
  25. JÚN 2024
  dnes
 • Komunál
  26. JÚN 2024
  zajtra
 • Plasty
  08. JÚL 2024
  Pondelok
 • Sklo
  15. JÚL 2024
  Pondelok
ŽITNÁ-RADIŠA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC ŽITNÁ-RADIŠA

Obec Žitná sa rozprestiera v doline pod Rokošom, v smere od západu na východ okolo potoka Omastinná. Okolité lesy z východnej strany sú pomenované: Brúsne, Kalište, Hodislavy, Hôrky, Plačkov, Pod Melkovou skalou, Strečkov, Kopanica, Cerník, z južnej strany je to Vinohrádok, Stráňa, Gánok, Beňovské zo západnej strany: Zlatné a Breziny od severnej strany: Drieňová, Skalky, Roháčová a Rakovec.

Obec sa rozprestiera v doline pod Rokošom. Vchod do obce je z juhu i zo severu. Radišský chotár susedí na juhu so Žitnou a na severe so Kšinnou. Z východnej strany obec obklopujú lesy. Celý Radišský chotár zaberá 418 ha 51a. Cez obec tečie potok Radiša.