Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


OR PZ SR informuje: Zvýšený počet priestupkov počas hubárskej sezóny

Teplé letné slnečné dni, ako aj dostatok vlahy spustil hubársku sezónu v našom okrese v  plnom prúde. Pri tejto vášni však netreba zabúdať na dodržiavanie predpisov, hlavne zákazu vjazdu do lesných porastov, ako aj zabezpečenie motorových vozidiel po ich opustení. Taktiež ponechanie cenných vecí v týchto vozidlách sú výzvou k nekalej činnosti zlodejov.  Ako nám ukazujú posledné dni, nie všetci tieto odporúčania ako aj povinnosti rešpektujú. Len v poslednom víkendovom týždni bolo skontrolovaných policajtami v našom okrese na parkoviskách v blízkosti lesných porastov vyše 80 motorových vozidiel. Porušenie zákazu vjazdu bolo zistené v 2 prípadoch. Taktiež vyskytli prípady, kedy si vodiči neuzamkli svoje vozidla a odišli do lesa. Netreba však zabudnúť, že les je prvom rade miestom oddychu a domovom stoviek  živočíchov našej fauny. Preto by sme sa mali v lese aj primerane správať.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov v § 4 ods. 3   ukladá povinnosť vodičovi viesť motorové vozidlo len na cestách. To znamená, že sa „Zakazuje  používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku v oddychových zónach ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodárske pozemky a pod.“ Takéto porušenie povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke je teda priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch. Ich objasňovanie a prejednávanie patrí do pôsobnosti Policajného zboru, resp. je odstúpené inému príslušnému  správnemu orgánu (napr. OU). V blokovom konaní sa za toto porušenie môže uložiť  pokuta  do výšky 150 € a pri závažnom porušení povinností v správnom konaní až do výšky 300 € a zákazom činnosti do 2 rokov. Akékoľvek jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest bez právneho dôvodu je v súčasnosti nezákonné. Ak použijete vozidlo mimo cestu a nie ste na území, ktoré patrí do lesného pôdneho fondu alebo tam nie je vyhlásený stupeň ochrany 2 a vyšší, dopúšťate sa dopravného priestupku  môže vám byť uložená skôr uvedená pokuta. V prípade, že s vozidlom jazdíte po pozemku v druhom a vyššom stupni ochrany alebo po pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, formálne sa dopúšťate trestného činu, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až jeden rok.

 

Ďalšia zákonná norma, ktorá upravuje uvedenú problematiku je „Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z.  § 31 ods. 1, písm. d)“,  ktorá taktiež upravuje zákaz niektorých činností.  Na  lesných pozemkoch je zakázané jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou, štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy /cyklotrasa/. Lesnou cestou je spevnená komunikácia /napr. asfaltka, štrková cesta atď./, ktorá nie je podľa katastra nehnuteľností lesným pozemkom, ale napr. ostatným, či zastavaným pozemkom. Aj v uvedenom prípade hrozia za porušenie zákona stanovené sankcie uložené príslušným správnym orgánom.

            Príslušníci Policajného zboru a  členovia lesnej a poľovníckej stráže (vyčlenení Okresným úradom Bánovce nad Bebravou)  s pôsobnosťou určenou v rámci okresu budú  dohliadať na dodržiavanie zákonov na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva ako aj cestnej premávky.

plk. Mgr. Miloš Šagát, riaditeľ OR PZ SR v BN

Opatrenia k africkému moru ošípaných

Dokument na stiahnutie:

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO (súbor PDF, 2,47MB, otvorí sa v novom okne)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 9:00 hodiny 15. júla 2021

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

OZNAM: Kominár

Oznamujeme Vám, že v dňoch  od 12. a 13.7.2021, v prípade priaznivého počasia, bude chodiť po našej obci  kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Uvedené práce vykonáva firma Kominárstvo Markech z Nového Meste nad Váhom.

Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401/2007 o požiarnej ochrane.

 

Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou.

Cena za vyčistenie jedného komína je 15,00 €.

MDD v Žitnej Radiši

Milé deti.

Ten "koroňák" a s ním spojené opatrenia nám nedovolili zorganizovať MDD v približnom termíne okolo 1. júna, kedy oslavujete Váš medzinárodný deň.

Ale nezabudli sme a presunuli sme ho na sobotu 10. júla od 17.00h. Pripravené budú nové i overené súťaže. Mladí hasiči z nášho zboru Vám predvedú požiarny útok, tak trochu nezvyčajne. Pripravené bude i občerstvenie a odmeny za splnené disciplíny. Tak sa vidíme 10.7. 2021 o 17:00h. Tešíme sa na Vás.

Plagát MDD v Žitnej Radiši 10.7.2021 od 17:00h.

Poplatky za odpad - info leták

Informácie o poplatkoch za odpad nájdete tu: Poplatky za odpad - plagát ENVI-PAK (PDF, 322kB, otvorí sa v novom okne)

 

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale: Označenia na obaloch - triedený zber
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 Zdroj: ENVI-PAK

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 330 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť