Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Vyhláška: Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Kšinná

Na stiahnutie:

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bánovciach nad Bebravou v súlade s § 21, písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou od 14:00 hodiny 30. júna 2022 do odvolania


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14, ods. (2), písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu


Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určí vyhliadkové teréne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
   1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
   2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
   3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.6.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 27. júna  2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Záverečný účet obce za rok 2021
 6. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu
 7. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2022
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022
 9. Komunálne voľby 2022
 10. Určenie počtu poslancov v novom volebnom období
 11. Rozsah výkonu prác starostu obce (úväzok) v novom volebnom období
 12. Obecný byt
 13. MAS projekt
 14. Iné 
  • Aktivační pracovníci
  • Mikroregionálne slávnosti
  • Poplatky- domovy pre seniorov
  • Kontrola kotolňa
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Uznesenie
 18. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

 

 

 

DHZ PLAMEŇ: Memoriál Štefana Tomašova v Uhrovci

Plameniaci zo Žitnej-Radiše

V sobotu 18. júna sme sa s piatimi družstvami zúčastnili v susednej obci Memoriálu Štefana Tomašova. Naše účinkovanie na súťaži odštartovali Chlapci 8 členní. Tí nastolili s časom 17,87s látku, ktorú sa nikomu nepodarilo podliezť a vyhrali túto kategóriu. Druhá chlapčenská osmička bola zložená prevažne z dievčat. Dosiahli čas 17,36s. Čas lepší ako prvá osmička, no pre prešľap na nástrekovej čiare s 10 trestnými sekundami ich stál prepadnutie z prvého miesta až na to šieste. V 5 členných kategóriách sme zapojili dva dievčenské kolektívy, staršie a mladšie, a jeden chlapčenský kolektív. Z nich sa najprv predstavili mladšie dievčatá s časom 17,69s. V konečnom hodnotení im chýbalo ani nie 0,1s na tretie miesto. Dievčatá staršie suverénne vyhrali s časom 14,31s, čo je zatiaľ novodobý rekord našej DHZ. Chlapcom 5 členným sa nedarilo. Tri krát sa vyšmykol z ruky rozdeľovač, čo zanechalo následky i na čase 20,76s. Stačilo to iba na 4. miesto. Ocenení súťažiaci si odniesli domov medaile.

Súťaž DHZ v Zlatníkoch

V sobotu 11. júna sme sa s dvoma družstvami mužov a mužov nad 35 rokov zúčastnili Územného kola súťaže DHZ. V Zlatníkoch sa nám výsledkovo darilo v tento slnečný deň. Muži nad 35 rokov v kategórii PS12 obsadili s časom vodného útoku 25,52s prvé miesto. Mužom v klasickej kategórii sa darilo menej, no i tak priniesli domov trofej za druhé miesto. Čas vodného útoku sme mali 29,49s a štafetu za 95,90s. Ako rozhodcovia sa na súťaži zúčastnili z našej DHZ: Ema Kušnierová, Ivan Kušnier a Roman Trebichavský. V preteku jednotlivca získal Vladimír Dúbravka 2. výkonnostnú triedu a Matúš Botka 3. výkonnostnú triedu. Vladimír Dúbravka bol ocenený Medailou za výchovu.

Medzinárodný deň detí v obci

V nedeľu 5. júna sa v našej obci uskutočnila oslava Dňa detí. Pre deti bol pripravený nafukovací hrad so šmýkalou. Občerstvenie zadarmo v podobe nanukov, hotdogov a nealko nápojov. Pripravené boli rôzne atrakcie.

Dobrovoľný hasičský zbor pripravil pre deti súťažnú dráhu z hasičských prostriedkov, kde najväčší úspech zožali ručné striekačky - džberovky. Mladí hasiči z družstva Plameň predviedli vodné útoky a dospelí dobrovoľní hasiči predviedli ukážku zásahu s následným povozením detí v hasičskom automobile. Pekné počasie taktiež prispelo snáď k peknému Dňu detí v Žitnej-Radiši.

Odkaz do fotogalérie: Medzinárodný deň detí v obci Žitná-Radiša (fotogaléria)

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

Memoriál Rudolfa Hanku

Viac info nájdete tu:

Memoriál Rudolfa Hanku

Memoriál Rudolfa Hanku 2022

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na externú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 210 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť