Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Označovanie popolníc na komunálny odpad v obci - 4.11.2023

Nálepky na popolnice sa budú lepiť 4.11.2023. Žiadame občanov, aby mali popolnice vyložené pred domom.

 

Vážení občania,

naša obec zavádza nový spôsob vývozu popolníc. Od novembra (pokiaľ sa nálepky stihnú nalepiť v októbri) bude spoločnosť, ktorá vykonáva vývoz popolníc vysypávať len popolnice, ktoré budú označené nálepkou (vzor nálepky môžete vidieť nižšie).

Jednotlivé čísla nálepiek budú spárované s číslom domu. Príslušný zoznam bude vedený obecným úradom. Pri výmene popolnice dostanete na obecnom úrade nové číslo nálepky (starú popolnicu bude potrebné odovzdať aj s nálepkou).

Každý dom alebo byt ma nárok na vývoz 1ks popolnice v prípade, že v ňom majú nahlásený trvalý/prechodný pobyt 1-4 osoby (chatárom sa vyváža 1ks popolnice). Dom alebo byt, v ktorom má trvalý pobyt 5 a viac osôb ma nárok na vývoz 2ks popolníc (pokiaľ o to požiada). Podľa uvedeného kľúča budú prideľované nálepky na popolnice.

V prípade, že máte dve popolnice ale trvalý/prechodný pobyt v dome alebo v byte majú nahlásené maximálne 4 osoby, dostanete nálepku len na 1ks popolnice. Druhú popolnicu bez nálepky Vám spoločnosť realizujúca vývoz odpadu nevysype!

Veríme, že uvedeným opatrením sa nám podarí znížiť množstvo odpadu, ktoré produkujú naši občania.

Obec Žitná-Radiša 

Vzor nálepky:

Popolnice - vzor nálepky

Turistická tabuľa v našej obci

Dňa 24.10.2023 bola na rázcestí obce pred materskou školou nainštalovaná Klubom slovenských turistov Bánovce nad Bebravou za pomoci obce Žitná-Radiša nová tabuľa – mapa Strážovských vrchov. Uvedená mapa zobrazuje všetky turistické trasy nielen v našej doline, ale aj širšie po celých Strážovských vrchoch. Nakoľko naša obec leží v srdci Uhrovskej doliny, kde je pomerne dobrý turistický ruch, takáto mapa tu bola potrebná a veríme, že pomôže návštevníkom obce, ale aj celej Uhrovskej doliny k lepšej orientácii po nej.
Obec už dávnejšie plánovala podobnú informačnú tabuľu, ale po konzultácii s KST, že klub plánuje takúto aktivitu po viacerých obciach sme počkali na jej realizáciu. Týmto sa chceme poďakovať KST Bánovce nad Bebravou, konkrétne Mariánovi Chovancovi za splnenie tohto sľubu a veríme, že mapa bude dlho slúžiť svojmu účelu.

Turistická tabuľa v Žitnej-Radiši

Turistická tabuľa v Žitnej-Radiši

Hasiči varujú: začína sa vykurovacia sezóna

Požiar komína

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

 • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
 • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
 • zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom. 

Za účelom zníženia počtu požiarov preto odporúčame na úseku ochrany pred požiarmi prijať viacero preventívnych opatrení ako sú napríklad:

 • skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
 • inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
 • vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),
 • správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky),
 • popol vysypávať len do nehorľavých nádob,
 • venovať náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam,
 • dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých látok určených na vykurovanie,
 • dbať na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich dlhodobo bez dozoru,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
 • dbajte na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.

Komínmi zabezpečujeme odvádzanie spalín z vykurovacích zariadení do ovzdušia. Pozostávajú z komínového telesa a z komínových prieduchov s príslušným vyberacím otvorom a sopúchmi. Komínové teleso je založené na základovej konštrukcii a ukončené komínovou hlavou.

 • Účinná výška komínového prieduchu – vertikálna vzdialenosť medzi dolnou plochou sopúcha a hornou hranou komínovej hlavy – min. 5,0 m.
 • Sopúch – je otvor, ktorým sa vykurovacie zariadenia pripájajú ku komínovému prieduchu.
 • Vyberací otvor – v najspodnejšej časti prieduchu , slúži na vymetanie sadzí, min. 300 mm od ohňovzdornej podlahy, uzavretý kovovými dvierkami.
 • Vymetací otvor – umiestnený čo najvyššie (cca 800 – 1200 mm od podlahy). V okolí 300 mm od neho nesmie byť horľavá látka (konštrukcia), taktiež podlaha v šírke 600 mm od vymetacieho otvoru musí byť nehorľavá, a jeho otvor je uzavretý kovovými dvierkami.
 • Komínová hlava – ukončenie komínového telesa nad strechou. Z dôvodov protipožiarnej bezpečnosti musí komínové teleso dostatočne presahovať úroveň geometrie tvaru konštrukcie zastrešenia. Pri zastrešení plochou strechou má komínové teleso presahovať hornú úroveň zastrešenia o 1 500 mm, 2 000 mm. Pri zastrešení šikmými strešnými plochami má presahovať myslenú priamku prechádzajúcu hrebeňom strechy, minimálne o 650 mm pri vzdialenosti vnútornej plochy komínového telesa od strešnej roviny do 2000 mm. Ak je táto vzdialenosť väčšia, vedieme myslenú priamku z hrebeňa strechy pod uhlom 10° a výška komínového telesa má byť minimálne 650 mm od priesečníka myslenej priamky s najbližšou plochou komínového telesa.

Súbor PDF na stiahnutie:

Zdroj: HaZZ BN

Označovanie popolníc na komunálny odpad v obci

Vážení občania,

naša obec zavádza nový spôsob vývozu popolníc. Od novembra (pokiaľ sa nálepky stihnú nalepiť v októbri) bude spoločnosť, ktorá vykonáva vývoz popolníc vysypávať len popolnice, ktoré budú označené nálepkou (vzor nálepky môžete vidieť nižšie).

Nálepky na popolnice sa budú lepiť v priebehu októbra (v prípade nepriaznivého počasia počas víkendov až v novembri), preto prosíme občanov, aby mali popolnice vyložené pred domom. Jednotlivé čísla nálepiek budú spárované s číslom domu. Príslušný zoznam bude vedený obecným úradom. Pri výmene popolnice dostanete na obecnom úrade nové číslo nálepky (starú popolnicu bude potrebné odovzdať aj s nálepkou).

Každý dom alebo byt ma nárok na vývoz 1ks popolnice v prípade, že v ňom majú nahlásený trvalý/prechodný pobyt 1-4 osoby (chatárom sa vyváža 1ks popolnice). Dom alebo byt, v ktorom má trvalý pobyt 5 a viac osôb ma nárok na vývoz 2ks popolníc (pokiaľ o to požiada). Podľa uvedeného kľúča budú prideľované nálepky na popolnice.

V prípade, že máte dve popolnice ale trvalý/prechodný pobyt v dome alebo v byte majú nahlásené maximálne 4 osoby, dostanete nálepku len na 1ks popolnice. Druhú popolnicu bez nálepky Vám spoločnosť realizujúca vývoz odpadu nevysype!

Veríme, že uvedeným opatrením sa nám podarí znížiť množstvo odpadu, ktoré produkujú naši občania.

Obec Žitná-Radiša 

Vzor nálepky:

Popolnice - vzor nálepky

ENVI PAK: Kam s odpadom počas Dušičiek

Plagát na stiahnutie:

Plagát - Kam s odpadom počas Dušičiek (súbor PDF, 194kB, otvorí sa v novom okne)

 

K jesennému obdobiu neodmysliteľne patria Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Cintoríny sa zaplnia vencami, kyticami, kahancami, sviečkami a inými ozdobami, ktoré po krátkej dobe končia v preplnených kontajneroch. Tentokrát sme si pre váš pripravili inšpiratívny článok, ako si uctiť nielen našich blízkych zosnulých, ale aj našu prírodu.

 

Zdroj: ENVI - PAK

 

Voľby do Národnej rady SR 2023

Výsledky za obec Žitná - Radiša

Počet zapísaných voličov: 379

Počet zúčastnených voličov: 284

Účasť voličov: 74,93 %

Počet platných hlasov spolu: 281

 

Počet (podiel) platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty:

Progresívne Slovensko: 74 (26,33%)

SMER - sociálna demokracia: 66 (23,48%)

HLAS - sociálna demokracia: 54 (19,21%)

REPUBLIKA: 20 (7,11%)

OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ: 17 (6,04%)

Slovenská národná strana: 15 (5,33%)

Sloboda a Solidarita: 10 (3,55%)

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 7 (2,49%)

SME RODINA: 6 (2,13%)

Demokrati: 4 (1,42%)

Pirátska strana - Slovensko: 2 (0,71%)

Kresťanskodemokratické hnutie: 2 (0,71%)

Komunistická strana Slovenska: 1 (0,35%)

Vlastenecký blok: 1 (0,35%)

MySlovensko: 1 (0,35%)

KARMA: 1 (0,35%)

PRINCÍP: 0 (0%)

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA: 0 (0%)

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana: 0 (0%)

Modrí, Most - Híd: 0 (0%)

SPRAVODLIVOSŤ: 0 (0%)

Slovenské Hnutie Obrody: 0 (0%)

SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny: 0 (0%)

SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA: 0 (0%)

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana: 0 (0%)

 

Súhrnné výsledky hlasovania za SR

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 4 388 872

Počet zúčastnených voličov (účasť): 3 007 123 (68,51 %)

Počet platných hlasov spolu: 2 967 896

 

Počet (podiel) platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty:

SMER - sociálna demokracia: 681 017 (22,94 %)
Progresívne Slovensko: 533 136 (17,96 %)
HLAS - sociálna demokracia: 436 415 (14,70 %)
OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ: 264 137 (8,89 %)
Kresťanskodemokratické hnutie: 202 515 (6,82 %)
Sloboda a Solidarita: 187 645 (6,32 %)
Slovenská národná strana: 166 995 (5,62 %)
REPUBLIKA: 141 099 (4,75 %) 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny: 130 183 (4,38 %)
Demokrati: 87 006 (2,93 %) 
SME RODINA: 65 673 (2,21 %)
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 25 003 (0,84 %) 
Komunistická strana Slovenska: 9 867 (0,33 %)
Pirátska strana - Slovensko: 9 358 (0,31 %) 
Modrí, Most - Híd: 7 935 (0,26 %)
Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana: 3 486 (0,11 %)
MySlovensko: 2 786 (0,09%)
KARMA: 2 407 (0,08 %) 
SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA: 2 401 (0,08 %)
SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA: 2 315 (0,07 %)
PRINCÍP: 1 817 (0,06 %)
SPRAVODLIVOSŤ: 1 335( 0,04 %) 
Slovenské Hnutie Obrody: 1 332 (0,04 %) 
Vlastenecký blok: 1 262 (0,04 %) 
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana: 771 (0,02 %)

 Zdroj: www.volbysr.sk

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Odvoz odpadu v aplikácii

Tu nájdete prehľadne vyobrazenie odvozu odpadov v našej obci:

www.odvoz-odpadu.eu
(Žitná-Radiša)

Je možnosť si nainštalovať aj aplikáciu do mobilného zariadenia, ktorá vás upozorní.

www.odvoz-odpadu.eu/

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 479 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť