Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


ENVIPAK - Šťastné a vytriedené Vianoce

Šťastné a vytriedené Vianoce

Náhľad plagátu s odkazom na stiahnutie PDF plagátu

Plagátová verzia na stiahnutie ako PDF: ENVIPAK - ŠŤASTNÉ A VYTRIEDENÉ VIANOCE (súbor PDF, 122kB, otvorí sa v novom okne)

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
 • Napovie vám aj označenie na obale: Označenia na obaloch - triedený zber
 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.
 • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Obal označený Označenie na obaloch - triedený zberpatrí do triedeného zberu.

 

www.triedime.sk, www.envipak.sk, www.vezmisi.ma

 

Zdroj: ENVIPAK

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.12.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 13. decembra 2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Program zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Činnosť OÚ v r. 2022
 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023, úprava rozpočtu 2022
 7. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce na r. 2023
 8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
 9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022
 10. VZN 2/2022 o miestnych daniach a poplatkoch
 11. Zásady odmeňovania poslancov OcZ a určenie zástupcu starostu obce
 12. Poplatky obce za služby
 13. Referendum 2023
 14. Iné 
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Diskusia
 17. Uznesenie.
 18. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

HARMONOGRAM VÝVOZOV DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA ROK 2023 v ŽITNEJ-RADIŠI

  MESIAC
KOMODITA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
SKLO 2, 30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
PLASTY, VKM, KOV.O. 23 20 20 17 15 12 10 7 4 2, 30 27 26
PAPIER 10, 23 7, 20 7, 20 4, 17 2, 15, 30  12, 27 10, 25 7, 22 4, 19 2, 17, 30 14, 27 12, 26

 

Súbor PDF na stiahnutie:

Upozornenie: Spoločná poľovačka na diviačiu zver

!!! U P O Z O R N E N I E !!!

Vážení návštevníci lesa.

Dňa 10.12.2022 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. sa v týchto lokalitách uskutoční plánovaná spoločná poľovačka na diviačiu zver schválená LÚ - Pozemkový a lesný odbor, Bánovce nad Bebravou.
Z bezpečnostných dôvodov preto neodporúčame vstup a dôrazne vyzývame verejnosť, aby sa v uvedenom čase nepohybovali v týchto lokalitách – Bánovský vrch, Kozia dolina, Baranie vrchy, Rataje, Očná studnička, Majer, Kopanka, Pasienok, Zosunuté, Zlatné, Ďurač, Bašková, Kiškov járok a ich blízkeho okolia.

Za pochopenie ďakujeme.
Poľovnícke združenie
KŇAŽÍ STÔL, ĽUTOV

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V piatok 18. 11. 2022 sa aj za účasti verejnosti konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žitnej – Radiši, v programe ktorého bolo oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce, zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, zloženie sľubu poslancov a ich uvedenie do funkcií. Svoju činnosť na ďalšie štvorročné volebné obdobie takto začali staronový starosta obce Žitná – Radiša Ing. Rudolf Botka a poslanci Mgr. Michaela Bašková, Ing. Vladimír Dúbravka, Michal Hanko, Ing. Ján Hrebíček a Roman Trebichavský.

Starosta vo svojom príhovore poďakoval voličom za prejavenú dôveru, poslancom, ktorí ukončili s končiacim volebným obdobím aj svoju činnosť, ale poďakoval aj všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľajú na chode našej obce. Okrem realizovaných projektov v minulých rokoch naznačil aj plány do budúcnosti, kde nechýba dokončenie vodovodu v časti obce Radiša, snaha získavať možné finančné prostriedky z Eurofondov, riešenie čističky odpadových vôd alebo kanalizácie, pokračovať v kultúrnych akciách, využívať športové ihrisko a v neposlednom rade snažiť sa o zlepšovanie medziľudských vzťahov. Na záver svojho príhovoru Ing. Botka dodal:
„Vážení občania, verím že vo voľbách ste si vybrali tých, ktorí vás nesklamú, či už ja alebo poslanci Ocz a my všetci zvolení predstavitelia obce sa určite budeme snažiť posúvať našu obec stále vyššie. Prosím vás, aby ste v rámci svojich možností prispeli aj vy k tomuto cieľu a tým nám túto prácu uľahčili. Vždy som tvrdil a stále tvrdím, že ani najlepší starosta neurobí nič bez pomoci poslancov a bez ochoty a pomoci občanov. Verím, že spoločne budeme aj naďalej túto obec zveľaďovať.“
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva skončilo diskusiou a neformálnym posedením.

 

Príhovor starostu obce Rudolfa Botku

Vedenie obce Žitná-Radiša 2022

Referendum 2023: zapisovateľ, technická príprava, delegovanie člena volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie


Starosta obce Žitná-Radiša Ing. Rudolf Botka menuje zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Žitná-Radiša na Referendum 21.1.2023:

Daša Hanková, Žitná-Radiša 223 , tel. 038 7694421, mobil: 0918 430840, email: dasa.hankova@zitna-radisa.sk

 

Určenie osoby na organizačnú a technockú prípravu Referenda 2023


Osobou na organizačnú a technickú prípravu Referenda 2023 bude Ing. Rudolf Botka, starosta obce.

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na Referendum 2023

 

Daša Hanková, Žitná-Radiša 223 , tel. 038 7694421, mobil: 0918 430840, email: dasa.hankova@zitna-radisa.sk a starosta@zitna-radisa.sk


Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 737 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť