Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Petícia za referendum

ZMOS ZAČÍNA ZBER PODPISOV ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY BRATISLAVA – 10. FEBRUÁRA 2022 – ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU,KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY.

 

Združenie miest a obcí Slovenska vníma jeden volebný obvod ako príčinu aj autora mnohých problémov Slovenska. V parlamente dlhodobo pôsobí veľká skupina poslankýň a poslancov s veľmi slabou legitimitou. Mandát získali vďaka dobrému miestu na kandidátnej listine, a nie vďaka výraznej podpore voličov. Za pôsobenie v parlamente sú preto viac vďační straníckej centrále, ako ľuďom v regiónoch. Cieľom tejto petície je vyhlásenie referenda, po úspechu ktorého by Slovensko malo toľko volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov. Vďaka tomu zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude môcť nastať situácia, že až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z konkrétneho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Úspechom tejto aktivity bude fakt, že rozdelenie mandátov v parlamente konečne bude spravodlivé, umocníme skutočnú volebnú demokraciu a táto zmena bude reflektovať na adekvátne zastúpenie jednotlivých krajov v parlamente.

 

Viac info tu: Petícia za referendum - ZMOS - manuál (súbor PDF, 177kB, otvorí sa v novom okne)

 

Plagát na stiahnutie: AKÝ PODIEL MÁ VÁŠ KRAJ! AKÝ BY BOL PO ZMENE? (súbor PDF, 130kB, otvorí sa v novom okne)

ZÁLOHUJME, ale NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky.
Sú označené značkou so Z. Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:

Viac informácií v info letáku na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín KN-C parc. č 39,40,50

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č 39,40,50 v k.ú. Žitná

 

Číslo konania: 19/2022

Dátum začatia konania: 24. 02. 2022

Dátum zverejnenia:  25. 02. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24. 02. 2022  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: orech – 3 ks, čerešňa 12 ks, hruška 12 ks, slivka 15 ks, na pozemkoch KN – C parc. č. 39, 40, 50 – záhrada, v k.ú. Žitná, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, Žitná-Radiša 105, 956 41 alebo elektronicky na adresu: podatelnazitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša v stránkové dni.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci v roku 2021 a poplatok za komunálny odpad

Z dôvodu dobrého triedenia odpadu sme ani v tomto roku nemuseli pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad, nakoľko sme zostali v rovnakej kategórii ako minulý rok.
Ďakujeme občanom, že situácia s odpadom sa v obci začína zlepšovať, aj keď treba povedať že sú ešte obrovské rezervy.
Znovu upozorňujeme, že triedený odpad ako kovy, plasty, sklo, papier sa z obce zberajú zadarmo. Za takýto odpad, ako aj biologicky rozložiteľný, alebo drevo v popolniciach, či veľkoobjemových kontajneroch na cintoríne platíme.
Samozrejme veľkú časť odpadu tvorí popol z kúrenia a preto prosíme tých, ktorí nekúria uhlím, aby drevný popol využili vo svojich záhradách. Ďakujem, že triedite a tým nielen šetríme financie, ale hlavne aj naše životné prostredie.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
je v našej obci 31,15 %.

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023)
bude 22€.

 

Súbor na stiahnutie:

 Ing. Rudolf Botka, starosta obce

HARMONOGRAM VÝVOZOV DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA ROK 2022 v ŽITNEJ-RADIŠI

  MESIAC
KOMODITA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
SKLO 3,31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
PLASTY, VKM, KOV.O. 24 21 21 19 16 13 11 8 5 3,31 28 26
PAPIER 11 8 8 5 3,31  28 26 23 20 18 15 13

 

VÝZVA od riaditeliek RÚVZ v Trenčianskom kraji k tradičným FAŠIANGOVÝM OSLAVÁM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji zaznamenali zvýšený záujem niektorých samospráv a niektorých podnikateľských subjektov o organizovanie hromadných podujatí organizovaných ako kultúrne podujatie s občerstvením.
Obdobie (v roku 2022 od 7. januára do 2. marca ) označované ako fašiangové obdobie je spojené s obdobím zábavy a konzumáciou  jedla, spája sa s plesmi, miestnymi zábavami, kultúrnymi vystúpeniami, ale i s tradičnými jedlami ako sú zabíjačkové špeciality, šišky, fánky, pampúchy a iné koláče.

Tradičné fašiangové oslavy sú podľa aktuálne platnej vyhlášky (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení jej zmien vyhláškou č.11/2022 V.v. SR a vyhláškou č.18/2022 V. v. SR) zaradené medzi vysokorizikové hromadné podujatie. Na tomto type podujatí nie je fixné sedenie ani státie a podáva sa tam jedlo. Takéto podujatia sa môžu organizovať v režime OP plus do 20 ľudí bez ohľadu na to, či ide o interiér alebo exteriér.

Pandémia sa ešte neskončila, máme obdobie vysokých denných prírastkov pozitívnych prípadov. Epidemiologická situácia v regióne je veľmi nepriaznivá, počet prípadov v niektorých regiónoch rastie, niekde je zaznamenaný mierny pokles. Chorobnosť v okresoch je k 13.02.2022: okres Trenčín – 2955/100 000 obyvateľov.; Bánovce nad Bebravou – 2638/100 000 obyv.; Myjava 3093/100 000 obyv.; Nové Mesto nad Váhom 2725 /100 000 obyvateľov; Považská Bystrica 3191/100 000 obyv.; Púchov 3603/100 000 obyv.; Ilava 3553/100 000 obyv.; Prievidza 1619/100 000 obyv.; Partizánske 1122/100 000 obyv.; chorobnosť za kraj je 2559,0/100 000 obyv.

Organizovanie hromadných podujatí typu fašiangové oslavy spojených s konzumáciou jedál alebo nápojov je t. č. v rozpore s platnou a účinnou vyhláškou a v danom období vážnym ohrozením verejného zdravia. Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom CoV-2, variantom omikron (Pozn. podľa laboratórnych analýz RÚVZ Trenčín sekvenáciou sú potvrdené aj prípady variant delta) má síce ľahší priebeh u väčšiny populácie, ale vírus je vysoko infekčný, vírus si nevyberá a ochorenie môže vzniknúť u neočkovaného, prekonaného dané ochorenie, ale aj u očkovaného.

Z uvedeného dôvodu v y z ý v a m e všetkých primátorov, starostov, podnikateľov, aby zvážili realizáciu takýchto aktivít a presunuli hromadné kultúrne podujatia podobného charakteru na koniec fašiangového obdobia, kedy sa predpokladá pokles prípadov.
Pri organizovaní hromadných podujatí v čase vyhlásenej pandémie Covid – 19 a mimoriadnej situácie je základnou povinnosť každého dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia, vrátane počtu účastníkov v schválenom režime (podľa ich imunitného statusu), ostatné prevádzkové opatrenia.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, regionálna hygienička
Mgr. Zuzana Tornocziová, MHA, regionálna hygienička
Mgr. Renáta Beníková, MPH, regionálna hygienička

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

Memoriál Rudolfa Hanku

Viac info nájdete tu:

Memoriál Rudolfa Hanku

Memoriál Rudolfa Hanku 2022

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na externú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 244 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť