Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Miera triedenia odpadu v roku 2020 a poplatky za komunálny odpad v roku 2021

Ikonka recyklovaniaMiera triedenia odpadu v našej obci bola za rok 2020 30,72%, čo je vynikajúce zlepšenie oproti roku 2019, kedy bola 25,49%. Dostali sme sa tak do kategórie 30 - 40% vytriedenia komunálneho odpadu.

V roku 2021 budeme platiť za komunálny odpad 22 € ročne, rovnako ako minulý rok a to z toho dôvodu, že poplatky za komunálny odpad sa každým rokom zvyšujú (nie z rozhodnutia obce) ako nájdete nižšie v dokumente na stiahnutie Poplatky za komunálne odpady 2019 - 2021. Keby sme tak skvelo spoločne ako občania Žitnej-Radiše nezvýšili mieru triedenia o skvelých viac ako 5%. Platili by sme v tomto roku 27€.

To ale nie je všetko. Znížili sme aj zaťaženie odpadom na prírodu, tým, že množstvo zmesového komunálneho odpadu (teda v popolniciach) sme znížili o takmer 2,5 tony oproti minulému roku. Či už jeho vytriedením alebo jeho menšou produkciou. Pri objemnom odpade sme sa v roku 2020 zhoršili. Dôvodom bol veľkoobjemový kontajner v Radiši, ktorý bol umiestnený na málo frekventovanom mieste, kde ho zapĺňali, nie len občania našej obce a nachádzalo sa v ňom množstvo odpadu, ktorý sa dal ešte vyseparovať. Z tohto dôvodu sme ho presunuli pri cintorín v Žitnej na jeseň roka 2020 (v hodnotenom období). Teda výsledky uvidíme až v tabuľke za rok 2021. Občania Radiše, ktorí potrebujú objemný odpad vyviesť, môžu tak urobiť sami alebo môžu kontaktovať obecný úrad, ktorý zabezpečí odvoz takéhoto odpadu do kontajnera v Žitnej.

Ďakujeme, že triedite a triediť neprestávate.

 

Bližšie informácie o triedení a poplatkoch nájdete v dokumentoch:

Testovanie 12.3.2021 v Žitnej-Radiši

Opäť ďakujeme dobrovoľníkom, zdravotníkom, z občianskeho združenia Emergency Support, o. z. (patriacich pod MOM Horné Ozorovce), ktorí u nás v obci testovanie realizovali.

I pri ponuke finančnej náhrady, či príspevku od nášho obecného úradu ju odmietli. Preto verím, že im nebudú kladené prekážky v prefinancovaní odberov u nás. Ďakujeme im teda za ich pravú dobrovoľnícku činnosť.

Otestovali sa všetky rezervácie, z rezervačného systému, i kapacity navyše. 

Z testovania u nás, v piatok 12.3.2021 pribudol jeden pozitívny prípad.

Ešte raz veľká vďaka odbernému tímu i vzorným občanom.

Testovanie 5.3.2021 v Žitnej-Radiši

Opäť ďakujeme dobrovoľníkom, zdravotníkom, z občianskeho združenia Emergency Support, o. z. (patriacich pod MOM Horné Ozorovce), ktorí u nás v obci testovanie realizovali.

Otestovali sa všetky rezervácie, z rezervačného systému, i kapacity navyše. 

Z testovania u nás, v piatok 5.3.2021 nevyšiel ani jeden pozitívny prípad.

Ešte raz veľká vďaka odbernému tímu i vzorným občanom.

Testovanie 26.2.2021 v Žitnej-Radiši

Touto cestou, sa chceme poďakovať dobrovoľníkom, zdravotníkom, z občianskeho združenia Emergency Support, o. z. (patriacich pod MOM Horné Ozorovce), ktorí u nás v obci testovanie realizovali. Ďakujeme im za ochotu prísť a že nás vtesnali do svojho nabitého harmonogramu. Testovalo sa 2,5 hodiny. Otestovali sa všetky rezervácie, z prvýkrát použitého rezervačného systému, i kapacity navyše. 

Testovaní občania okrem papierovej verzie, obdržia aj SMS správu, s unikátnym, kódom, ktorá nahrádza papierovú verziu výsledku testu a pri prípadnej kontrole stačí mať iba túto SMS správu s kódom.

Dôležitým údajom, ale je, že z testovania u nás, v piatok 26.2.2021 nevyšiel ani jeden pozitívny prípad.

Ešte raz veľká vďaka odbernému tímu i vzorným občanom.

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Uhrovec

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 10/1, 12/1, v k.ú. Uhrovec

 

Číslo konania:  21/2021

Dátum začatia konania: 23. 02. 201

Dátum zverejnenia:  24. 02. 2021

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23. 02. 2021  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: smrek pichľavý – 3 kusy, hruška – 1 kus, duglaska tysolistá – 1 kus, breza bradavičnatá – 3 kusy na pozemku KN-C parc. č. 10/1 – zast. plocha a nádvorie a  smrekovec opadavý – 3 kusy, duglaska tysolistá – 2 kusy na pozemku KN-C parc. č. 12/1 – zast. plocha a nádvorie, k.ú. Uhrovec. Parcely sú vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, 956 41 Žitná-Radiša č. 105 alebo elektronicky na adresu: info(zavináč)zitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Výsledky celoplošného skríningu COVID-19 u nás v obci - 20.2.2021

V odbernom mieste Žitná-Radiša sa testovalo iba v sobotu 20.2.2021 od 8:00 do 18:00h.
 
Celkovo bolo otestovaných 267 ľudí, z čoho dvaja boli pozitívni.
 
Ďakujeme odbernému tímu, ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí v obci pomáhali. Vďaka patrí aj disciplinovaným zúčastneným.
 
Prosíme, dodržiavajte i naďalej zásady R.O.R.
  • Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
  • Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
  • Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.
Zdroj údajov: Obecný úrad Žitná-Radiša

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na ewternú stránku www.scitanie.sk

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 131 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Používaním stránok prevádzkovateľa Obec Žitná-Radiša súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.