Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Kalendár vývozu odpadu rok 2020

Súbor PDF na stiahnutie:

SKLO (zelená): 

Patria sem: Nevratné obaly zo skla z nápojov (alkoholických alebo nealkoholických), poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo, technické druhy skla, plexisklo, žiarovky.
!!! Pred vhodením do príslušného kontajnera zo skla odstráňte kovové uzávery. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PAPIER (modrá):

Patria sem: Noviny, časopisy, katalógy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové  obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, tapety, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, prázdne kotúčiky od toaletného papiera, alobal, celofán a pod.
!!! Pred vhodením do kontajnera krabice a kartóny rozoberte a stlačte na čo najmenší objem.

PLASTY, TETRAPAKY, KOVY (žltá):     

Patria sem: Čisté stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, tašky, baliace fólie číre a farebné, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, viacvrstvové kombinované obaly z nápojov ako mlieko, smotana, džúsy, víno,, pochutiny a iné..., kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky,
Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, celofán, novodurové rúrky, guma, molitan, obaly z nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, farieb a pod., viacvrstvové kombinované obaly znečistené zvyškami potravín, iné druhy obalov, kovové obaly kombinované s iným materiálom (tuby od krémov, pást), kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
!!! Pred vhodením do vreca obaly opláchnite vodou a stlačte alebo zošliapnite nohou.

KOMUNÁLNY ODPAD (čierna):

Patria sem: Všetko, čo neviete separovať resp. umiestniť do jednotlivých zložiek, patrí do zmesového komunálneho odpadu.

Ďakujeme obci Kšinná za zostavenie prehľadnej tabuľky

Slávnostné akcie Obecného úradu

Obecný úrad v našej obci každým rokom poriada v mesiaci novembri slávnostné akcie uvítanie novonarodených detí do života a stretnutie jubilantov. Obradná sála kultúrneho domu  patrila v sobotu 30. novembra najskôr našim novým malým spoluobčanom, deťom, ktoré sa v našej obci narodili v roku 2019 a ich rodičom.

Lukáša Tuchyňu narodeného rodičom Jánovi Tuchyňovi a Pavlíne Pekárikovej a dvojičky Teodora a Vilmu Rezníkových narodených rodičom Slavomírovi Rezníkovi a Eve Jamrichovej privítal starosta obce Ing. Botka Rudolf. Ten vo svojom príhovore spomenul, že jednou z najkrajších chvíľ pre rodičov je príchod ich dieťatka na svet. „ S plačom prichádza dieťa na svet, vytvorte mu však vážení rodičia také podmienky aby plakalo čo najmenej a prípadné slzy nech sú iba slzami šťastia. Príchodom na svet nepozná citovú bolesť, nepozná zlo, preto je na rodičoch, aby dieťa vychovávali tak, aby bolo na tieto úskalia pripravené, avšak aby ich nikdy nezažilo. To je najväčšia úloha rodičov, pripraviť ho na skutočný život ako správneho človeka. Dávajte svojim deťom rodičovskú lásku a starostlivosť tak, aby vaše šťastie bolo znásobené v budúcnosti ich láskavým a starostlivým vzťahom voči vám. Ďakujeme vám za krásny dar, ktorý ste dali našej krásnej obci. Spoločne si sľúbme, že urobíme všetko pre to,  aby z vašich detí vyrástli šťastní a spoločnosti prospešní ľudia.“ – odznelo v jeho príhovore.

Uvítanie detí do života Žitná-Radiša 2019

 

Ďalšie chvíle už patrili jubilantom.  Občania, ktorí sa v tomto roku dožili 50, 60, 70, 80 a 85 rokov a prijali pozvanie Obecného úradu sa v príhovore starostu obce dočkali blahoželania k životným jubileám, ale hlavne vyjadrenia úprimnej úcty a vďačnosti.

„Aj vašou zásluhou vážení jubilanti naša obec kráča s dobou a to, čo sa tu vybudovalo slúži nám všetkým na zlepšenie a skrášlenie života v nej, aj vašou zásluhou sa naši občania môžu hrdo hlásiť k tomu, že žijú v skutočne kultúrnej a modernej dedine. Múdrosť človeka nie je v tom, koľko toho človek vie, ale v tom, ako svoju múdrosť vie odovzdať iným. My vieme, že vy svoju múdrosť s láskou odovzdávate nielen svojim deťom a vnukom ale aj iným mladým ľuďom a že ich neustále vediete  k spoznávaniu skutočných hodnôt života.

Vy, vážení jubilanti máte už veľkú časť svojej životnej púte za sebou a tieto okrúhle jubileá, ktorých sa dožívate, sú dôkazom toho, že ste na tomto svete zanechali kus svojho života, kus seba či už vo forme svojich potomkov , alebo práce a radosti, ktorú ste počas svojho doterajšieho života rozdávali. Verím, že táto naša a ďalšie generácie vám za to pomôže v láske a pokoji v kruhu svojich milých nielen snívať ale aj naplniť aspoň časť vašich nesplnených snov a aspoň z časti vám takto oplatiť to, čo ste doteraz pre ňu urobili a ešte urobíte.“ citujeme časť jeho príhovoru.

Jubilanti v Žitnej-Radiši 2019

 

Obe tieto akcie spríjemnilo a spestrilo pásmo piesní a básní  dievčat  Terézie Hrebíčkovej, Karolíny Mikušovej a Magdalény Kluvánkovej. Svojimi piesňami prispela k príjemnej  atmosfére oboch akcií aj ženská spevácka skupina.  Spoločné posedenie pri vínku, zabíjačkových pochúťkach a harmonike Janka Hrebíčku dali krásnu bodku za príjemným stretnutím.

Poďakovanie: Zber železa

Výbor DHZ ďakuje občanom, ktorí darovali prebytočný železný odpad a tak prispeli na činnosť našej organizácie.

Mesiac úcty k starším

 

Aj v našej obci si spomenuli na svojich seniorov pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším a 19.10. Zväz žien a Jednota dôchodcov v obci v spolupráci s obecným úradom pripravili malé posedenie. V úvodnom príhovore starostu obce, ktorý zdôraznil že aj napriek vyššiemu veku sú seniori stále zaujímaví a dôležití pre život a rozvoj obce, sa všetkým poďakoval za doterajšiu prácu. Potom v programe vystúpila folklórna skupina Bebran z Bánoviec nad Bebravou, ktorí svojim vystúpením všetkých upútali. Následne sa o program staral Janko Hrebíček s dcérou Líviou, ktorí rozospievali celú sálu. Peknú atmosféru spestrila aj bohatá tombola s pestrými cenami. Po veľmi dobrom guláši a občerstvení sa všetci výborne bavili po celý večer.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 113/1 v k.ú. Uhrovec

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 113/1 v k.ú. Uhrovec

 

Číslo konania:      112 /2019

Dátum začatia konania: 07. 10. 2019

Dátum zverejnenia:  07. 10. 2019

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 07. 10. 2019  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: vŕba biela – 1 kus, topoľ biely – 2 kusy, na pozemku KN – C parc. č. 113/1 – ostatné plochy, v k.ú. Uhrovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, Žitná-Radiša 105, 956 41 alebo elektronicky na adresu: podatelnazitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Výdaj kompostérov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad
sa budú odovzdávať
na dvore za obecným úradom
v čase od 8.00 h do 15.00 hod.

Kompostrér sa odovzdáva demontovaný, preto je potrebné zabezpečiť jeho odvoz autom alebo káričkou.

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 665 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť