Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


PERIPETIE PÁNA STAROSTU - divadelná hra

V nedeľu 24. apríla 2022 sa v Kultúrnom dome uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom PERIPETIE PÁNA STAROSTU, v podaní halačovského ochotníckeho divadla HALACHY. Podujatie zorganizovala Jednota dôchodcov v Žitnej Radiši.

 Pohľad do obecenstva

Záverečné predstavenie účinkujúcich

Foto: Mária Šebeňová

Veľkonočné prianie

Ilustračná foto: velkonočné vajíčka

Krásne a pokojné veľkonočné sviatky, radosť a pohodu všetkým občanom
želajú poslanci OcZ a starosta obce Žitná-Radiša

NEVYPAĽUJTE !!!

Hasičský a záchranný zbor zaevidoval
výrazný nárast požiarov v prírodnom prostredí  

Za ostatných pár týždňov zaznamenali hasiči zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. Tento typ požiarov každoročne dominuje v štatistike požiarovosti z hľadiska počtu požiarov.

Za prvé tri mesiace roku 2022 zaevidoval Hasičský a záchranný zbor 1 363 požiarov spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa táto štatistika navýšila až o 1050 požiarov.  V ich dôsledku došlo k zraneniu dvoch osôb a jedna osoba bola usmrtená.

V prvom štvrťroku 2022 zasahovali hasiči celkovo pri 4 261 požiaroch, pričom práve 3 338 vzniklo v prírodnom prostredí. Oproti uplynulému roku nastal nárast v počte požiarov v prírodnom prostredí o takmer 191,8%

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Zdroj: HaZZ

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 142 v k.ú. Žitná

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 142 v k.ú. Žitná

Číslo konania: 31/2022
Dátum začatia konania: 23. 02. 202
Dátum zverejnenia: 22. 03. 2022

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22. 02. 2022 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: orech vlašský , obv. kmeňa 180 cm a orech vlašský, obv. kmeňa 200 cm., na parc. „C“ č. 142 v k.ú. Žitná. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, 956 41 Žitná-Radiša č. 105 alebo elektronicky na adresu: info zitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.3.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 23. marca  2022 o 19,00 hod. vo veľkej sále KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Žiadosť JD o priestory bývalej pošty
 5. Akcie v obci
 6. Žiadosti domovy dôchodcov
 7. Vojna na Ukrajine – pomoc
 8. Zámena pozemkov
 9. Miera triedenia odpadu
 10. Projekty Envirofond
 11. Majetkové priznanie starostu obce a HK obce
 12. Iné
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

 

 

 

Informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi MINV

Súbor PDF na stiahnutie:

Informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi (súbor PDF, 1,6MB, otvori sa v novom okne)

Zdroj: Koordinačné stredisko IZS | OÚ Trenčín

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

Memoriál Rudolfa Hanku

Viac info nájdete tu:

Memoriál Rudolfa Hanku

Memoriál Rudolfa Hanku 2022

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na externú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 271 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť