Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


HARMONOGRAM VÝVOZOV DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA ROK 2023 v ŽITNEJ-RADIŠI

  MESIAC
KOMODITA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
SKLO 2, 30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
PLASTY, VKM, KOV.O. 23 20 20 17 15 12 10 7 4 2, 30 27 26
PAPIER 10, 23 7, 20 7, 20 4, 17 2, 15, 30  12, 27 10, 25 7, 22 4, 19 2, 17, 30 14, 27 12, 26

 

Súbor PDF na stiahnutie:

Upozornenie: Spoločná poľovačka na diviačiu zver

!!! U P O Z O R N E N I E !!!

Vážení návštevníci lesa.

Dňa 10.12.2022 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. sa v týchto lokalitách uskutoční plánovaná spoločná poľovačka na diviačiu zver schválená LÚ - Pozemkový a lesný odbor, Bánovce nad Bebravou.
Z bezpečnostných dôvodov preto neodporúčame vstup a dôrazne vyzývame verejnosť, aby sa v uvedenom čase nepohybovali v týchto lokalitách – Bánovský vrch, Kozia dolina, Baranie vrchy, Rataje, Očná studnička, Majer, Kopanka, Pasienok, Zosunuté, Zlatné, Ďurač, Bašková, Kiškov járok a ich blízkeho okolia.

Za pochopenie ďakujeme.
Poľovnícke združenie
KŇAŽÍ STÔL, ĽUTOV

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V piatok 18. 11. 2022 sa aj za účasti verejnosti konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žitnej – Radiši, v programe ktorého bolo oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce, zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, zloženie sľubu poslancov a ich uvedenie do funkcií. Svoju činnosť na ďalšie štvorročné volebné obdobie takto začali staronový starosta obce Žitná – Radiša Ing. Rudolf Botka a poslanci Mgr. Michaela Bašková, Ing. Vladimír Dúbravka, Michal Hanko, Ing. Ján Hrebíček a Roman Trebichavský.

Starosta vo svojom príhovore poďakoval voličom za prejavenú dôveru, poslancom, ktorí ukončili s končiacim volebným obdobím aj svoju činnosť, ale poďakoval aj všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľajú na chode našej obce. Okrem realizovaných projektov v minulých rokoch naznačil aj plány do budúcnosti, kde nechýba dokončenie vodovodu v časti obce Radiša, snaha získavať možné finančné prostriedky z Eurofondov, riešenie čističky odpadových vôd alebo kanalizácie, pokračovať v kultúrnych akciách, využívať športové ihrisko a v neposlednom rade snažiť sa o zlepšovanie medziľudských vzťahov. Na záver svojho príhovoru Ing. Botka dodal:
„Vážení občania, verím že vo voľbách ste si vybrali tých, ktorí vás nesklamú, či už ja alebo poslanci Ocz a my všetci zvolení predstavitelia obce sa určite budeme snažiť posúvať našu obec stále vyššie. Prosím vás, aby ste v rámci svojich možností prispeli aj vy k tomuto cieľu a tým nám túto prácu uľahčili. Vždy som tvrdil a stále tvrdím, že ani najlepší starosta neurobí nič bez pomoci poslancov a bez ochoty a pomoci občanov. Verím, že spoločne budeme aj naďalej túto obec zveľaďovať.“
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva skončilo diskusiou a neformálnym posedením.

 

Príhovor starostu obce Rudolfa Botku

Vedenie obce Žitná-Radiša 2022

Referendum 2023: zapisovateľ, technická príprava, delegovanie člena volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie


Starosta obce Žitná-Radiša Ing. Rudolf Botka menuje zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Žitná-Radiša na Referendum 21.1.2023:

Daša Hanková, Žitná-Radiša 223 , tel. 038 7694421, mobil: 0918 430840, email: dasa.hankova@zitna-radisa.sk

 

Určenie osoby na organizačnú a technockú prípravu Referenda 2023


Osobou na organizačnú a technickú prípravu Referenda 2023 bude Ing. Rudolf Botka, starosta obce.

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na Referendum 2023

 

Daša Hanková, Žitná-Radiša 223 , tel. 038 7694421, mobil: 0918 430840, email: dasa.hankova@zitna-radisa.sk a starosta@zitna-radisa.sk


Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec

 

Číslo konania:  121/2022

Dátum začatia konania: 14. 11. 2022

Dátum zverejnenia:  14. 11. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 14. 11. 2022  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: hlošina úzkolistá v počte 1 kus na pozemku KN – C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, Žitná-Radiša 105, 956 41 alebo elektronicky na adresu: podatelnazitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky odporúča pred vykurovacou sezónou vykonať kontrolu komínov.
Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Taktiež pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
Čo treba skontrolovať pred začiatkom vykurovacej sezóny?
1. Pri palivových spotrebičoch:
- vyčistenie sadzí a nečistôt;
- šamotovanie;
- uzatvárateľnosť dvierok;
- stav a čistotu dymovodu;
2. Pri plynových spotrebičoch, ktoré slúžia na vykurovanie a ohrev vody:
- raz ročne vykonať kontrolu a vyčistenie odborne spôsobilou osobou.

Bezpečnosť pri používaní palivových spotrebičov:
- dodržiavať pokyny pri inštalácii spotrebiča od výrobcu pre bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od horľavého materiálu;
- neukladať na spotrebič ani v jeho blízkosti horľavé látky (mokré oblečenie, horľavé kvapaliny ...);
- používať predpísané palivá;

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiac;
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov;
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov;
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace;
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

Aj keď je čistenie vlastných komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je prenechať túto činnosť na odborníkov. Potvrdenie o čistení a kontrole komína vyhotoví ten, kto ho vykonal. Vzor potvrdenia ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007.

Zdroj KR HaZZ TN

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 200 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť