Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. 3. 2024

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši
zvolávam
verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša
ktoré sa uskutoční
dňa 21. marca 2024 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Súhrnná správa HK obce o kontr. činnosti za rok 2023
6. Správa o kontrole prevodu nehnuteľného majetku obce za rok 2023
7. Majetkové priznanie starostu obce a HK obce za r. 2023
8. Zmluva o financovaní MŠ, Webex na vebstránku, Zmluva Elekos odpady
9. Žiadosť o predĺženie úveru v Prima banke
10. Miera triedenia odpadu v r. 2023
11. Oprava cesty v Radiši, prekrytie schodov do KD a na OÚ
12. Mikroregionálne slávnosti a 730. výročie obce
13. Voľby prezidenta a do EP
14. Žiadosť o odpredaj majetku , pozemku obce
15. Ťažba obecnej hory
16. Iné

   - Detské ihrisko, VO
   - Fašiangy 2024
   - Akcia ZAY Cross 1. mája ihrisko
   - AED v obci
   - Obecný rozhlas , dokončenie bezdrôtového
   - Akcie – deň zeme, stavanie mája, deň matiek, ukončenie II. sv. vojny
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia
19. Uznesenie
20. Záver.

 

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. 12. 2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

12. decembra 2023 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Program zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Činnosť OÚ v r. 2023
 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2024, úprava rozpočtu 2023
 7. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce na r. 2024
 8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024
 9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2023
 10. Audit obce za rok 2022
 11. VZN 2/2023 o miestnom referende
 12. Kronika obce za rok 2021
 13. Dodatok č. 1/2023 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch
 14. Projekt detské ihrisko
 15. Iné: zastávky, zasadačka, predaj pozemku, výpoveď Envi pak, Akcie...
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Uznesenie.
 19. Záver

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3. 10. 2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 3. októbra 2023 o 19,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Detské ihrisko - projekt
 6. Požiarny poriadok obce
 7. Parlamentné voľby 2023
 8. Zmluva na servis kotolne
 9. Iné – Oslavy SNP – poďakovanie
  • Odkúpenie obecného pozemku  - žiadosť I. Kušnier
  • Mikroregionálne slávnosti ,730. výročie obce a JDS sami sebe, budúci rok návrhy
  • Jubilanti a posedenie pre seniorov 2.12.2023
  • Vymaľovanie zasadačky KD a sieťky na okná
  • Preventívne prehliadky DHZ obce
  • Verejné osvetlenie, regulácia
  • Ponuka na bezdrôtový rozhlas a webovú stránku
  • Lavičky na cintoríne a ihrisku, schody do KD, kaluž zastávka Žitná
 1. Interpelácie poslancov
 2. Diskusia
 3. Uznesenie
 4. Záver.     

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 30. 6. 2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 30. júna 2023 o 19,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2023
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2023
 7. Parlamentné voľby 2023
 8. MAS projekt – detské ihrisko
 9. Iné 
  • Aktivační pracovníci – noví dohodári na obecné práce
  • Mikroregionálne slávnosti
  • Deň zeme, Stavanie mája, Deň víťazstva nad fašizmom, MDD
  • Pieskovisko, nálepky na popolnice, fond opráv obecný byt, posun autobusu
  • Vysporiadanie pozemkov, žiadosť o odpredaj pozemku
 10. Interpelácie poslancov
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver.    

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 6.4.2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 6. apríla 2023 o 19,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Súhrnná správa HK obce o kontr. činnosti za rok 2022
 6. Záverečný účet obce za rok 2022
 7. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za r. 2022
 8. Kronikársky záznam za r. 2018, 2019 a 2020
 9. Majetkové priznanie starostu obce za r. 2022
 10. VZN o dotáciách na MŠ
 11. Žiadosť PE-ES o finančný príspevok
 12. Miera triedenia odpadu v r. 2022
 13. Oprava strechy OU a nákup peliet do KD
 14. Tvorba rezervného fondu na obecný byt
 15. Vysporiadavanie pozemkov pre obec
 16. Žiadosť o odpredaj majetku
 17. Iné
  • Detské ihrisko, prístrešok pre traktor, cesta v Radiši
  • Kontrola popolníc v obci
  • Zber plastových vriec po obci
  • Vývoz žúmp v obci
  • Akcie minulé - Fašiangy, Hodina zeme
  • Akcie budúce –  deň zeme, stavanie mája, deň matiek, ukončenie II. sv. vojny                      
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Uznesenie
 21.  Záver.         

   Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.1.2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 11.januára 2023 o 18,00 hod. v zasadačke KD

 

Program:

 1. VZN o dotáciách pre MŠ
  2. Osvetlenie obce
  3. Elektrická energia
  4. Iné -
  5. Interpelácie poslancov
  6. Uznesenie
  7. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Odvoz odpadu v aplikácii

Tu nájdete prehľadne vyobrazenie odvozu odpadov v našej obci:

www.odvoz-odpadu.eu
(Žitná-Radiša)

Je možnosť si nainštalovať aj aplikáciu do mobilného zariadenia, ktorá vás upozorní.

www.odvoz-odpadu.eu/

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 299 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť