Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.1.2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 11.januára 2023 o 18,00 hod. v zasadačke KD

 

Program:

 1. VZN o dotáciách pre MŠ
  2. Osvetlenie obce
  3. Elektrická energia
  4. Iné -
  5. Interpelácie poslancov
  6. Uznesenie
  7. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.12.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 21.decembra 2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

 

 

Program:

 1. Zmluva na dodávku el. energie Magna
 2. Plat starostu obce
 3. Iné 
 4. Interpelácie poslancov
 5. Uznesenie
 6. Záver.

 

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.12.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 13. decembra 2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Program zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Činnosť OÚ v r. 2022
 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023, úprava rozpočtu 2022
 7. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce na r. 2023
 8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
 9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022
 10. VZN 2/2022 o miestnych daniach a poplatkoch
 11. Zásady odmeňovania poslancov OcZ a určenie zástupcu starostu obce
 12. Poplatky obce za služby
 13. Referendum 2023
 14. Iné 
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Diskusia
 17. Uznesenie.
 18. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

POZVÁNKA: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša 18.11.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši
zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša,
ktoré sa uskutoční
dňa 18. novembra 2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OcZ
9. Oblasti poradných orgánov a priorít poslancov OcZ v obci
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver.

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4.10.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši, zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša, ktoré sa uskutoční dňa 4.októbra 2022 o 19,00 hod. v zasadačke KD


Program:

1. Oslavy SNP
2. Nájomná zmluva obecný byt
3. Protest prokurátora
4. Audit obce
5. Komunálne voľby 2022
6. DHZ prepis vozidiel
7. Akcie v obci - Jubilanti, Uvítanie
8. Zmluva na výber dod. el. energie
9. Iné

   - Komín MŠ, pelety KD
   - Aktivační pracovníci
   - Zájazdy
10. Diskusia
11. Interpelácie poslancov
12. Záver.

 

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

POZVÁNKA: Obecné zastupiteľstvo 19.8.2022

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 19. apríla  2022 o 20,00 hod. v zasadačke OU

Program:

 1. Program
  2. Obecný byt - zmluva
  3. Oslavy SNP
  4. Pelety KD
  5. DHZ dotácia, vyúčtovanie
  6. Komín MŠ
  7. Komunálne voľby
  8. Interpelácie poslancov
  9. Záver.

 Ing. Rudolf Botka,starosta obce

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 224 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť