Informácia o projekte verejného osvetlenia

Informácia – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žitná-Radiša

 

 „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Žitná-Radiša“

 

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk

 

Cieľom tohto projektu bolo vybudovanie moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia v obci a tým zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality osvetlenia. Obec Žitná-Radiša získala na realizáciu tohto projektu finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 99 538,06 EUR a celkový rozpočet projektu bol vo výške 104 776,90 EUR.

 

Miesto realizácie projektu :                     Obec Žitná-Radiša

Názov a sídlo prijímateľa:                       Obec Žitná-Radiša, Obecný úrad 105

Dátum začatia realizácie projektu :       Marec 2014

Dátum ukončenia realizácie projektu :   Apríl 2014

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informačná tabuša Verejné osvetlenie v Žitnej Radiši