Slovenská ikonaEnglish ikona

Prerušenie distribúcie elektriny 21.6.2024 - oboznámenie verejnosti

 30.05.2024

Oznam č. 1:

Vážený zákazník, v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Dátum a hodina začiatku: 21.06.2024 08:00:00 hod.

Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 21.06.2024 12:00:00 hod.

Ozn. miesta dodávky/EIC: 24ZZS40000418871

Adresa miesta dodávky: RADIŠA 105/66, ŽITNÁ-RADIŠA

Oznam č. 2:

Vážený zákazník, v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 21.06.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 12:00:00 hod.:
ŽITNÁ č. 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28/VE, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50/-, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 221, 222, 223, 227, 244/1    

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.
V prípade nejasností kontaktujte: Mgr. Jana Horňáková, tel.: 32-653 33 22, jana.hornakova@zsdis.sk

Zdroj: Západoslovenská distribučná, a.s.


Zoznam aktualít: