Organizácie v obci

Dobrovoľný Hasičský Zbor (DHZ)

Telovýchovná Jednota (TJ)

Zväz technických športov

Zväz žien

Slovenský Zväz Protifašistických Bojovníkov (SZPB)