ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  v obci Žitná-Radiša vznikla dňa 4.8.2016 .
Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnilo 31 členov.
 
Účastníci schôdze si zvolili členov výboru:
predseda: Šebeňová Mária
podpredseda: Botková Marta
hospodár: Horniková Ľudmila


Členovia reviznej komisie:
Kušnierová Alenka
Adameová Janka
 
Členovia ZO JDS v Žitnej-Radiši na akcii Sami sebe v Uhrovci v roku 2016
Členovia ZO JDS v Žitnej-Radiši na akcii Sami sebe v Uhrovci v roku 2016