Stolnotenisový oddiel

Hráči pre sezónu 2010/2011

Hráči pre sezónu 2010/2011

Zľava: Botka Vladimír, Medera Tomáš, Horník Ján, Hrebíček Ján, Šišmiš Jakub, Horník Ivan, Maďara Marián, Botka Jozef, Šišmiš Ľubomír, Čečka Erik

Sezóna 2010/2011

Stolnotenisový oddiel pri Obecnom úrade v Žitnej-Radiši  účinkuje v súťažnom ročníku 2010-2011 s dvomi družstvami:

  • Žitná-Radiša  A
  • Žitná-Radiša  B

Obe družstvá pôsobia v 6. lige, čo je zároveň 1. liga okresu Bánovce nad Bebravou.

Súpisky jednotlivých družstiev:

Žitná-Radiša A:
Botka Jozef, Michale Vladimír, Horník Ivan, Hrebíček Ján, Botka Vladimír, Horník Ján, Horník Miroslav, Hrubý Ľubomír, Škultéty Michal, Čukan Ivan

Žitná-Radiša B:
Šišmiš Jakub, Medera Tomáš, Šišmiš Ľubomír, Čečka Erik, Maďara, Marián, Šišmiš Adam, Kušnier Ivan, Viktorín Marián

Účastníci 1. ligy MO Bánovce n.Bebr:

1.STK Malé Chlievany B
2.SK Bánovce n. Bebr. A
3.OcÚ Krásna Ves/Timoradza A
4.OcÚ Dežerice
5.OcÚ Prusy A
6.Stavokan Uhrovec B
7.OcÚ Žitná-Radiša A
8.STK Orol Otrhánky C
9.OcÚ Žitná-Radiša B
10.STK Malé Chlievany C

Výsledky jednotlivých zápasov budú priebežne zverejňované tu.