OSLAVY 60. VÝROČIA ZALOŽENIA ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V ŽITNEJ–RADIŠI

Spoločné foto všetkých zúčastnených hostí

V sobotu 27. júla 2013 sa v našej obci uskutočnili oslavy 60. výročia založenia organizovaného futbalu. Oslavy začali slávnostným zasadnutím na Obecnom úrade, kde sa zišlo spolu 26 pozvaných hostí, bývalých funkcionárov a činných členov výboru futbalového klubu. Stretnutie zahájil svojim príhovorom starosta obce Žitná-Radiša Ing. Rudolf Botka, hostí taktiež privítal súčasný predseda Futbalového oddielu PaedDr. Miroslav Horník.

Nato člen výboru a amatérsky historik Jaroslav Kohút st. prečítal podrobne spracovanú históriu futbalu nielen v našej, ale i v susedných obciach, nakoľko aj z nich niektorí hráči v histórii hájili naše farby. 
Jeden z pozvaných hostí Dušan Škorec pri preberaní pamätného diplomuKaždý z hostí obdržal pamätný diplom a po malom občerstvení sa všetci odobrali do miestneho športového areálu, kde už prebiehal futbalový turnaj za účasti futbalových mužstiev z Podlužian, Prús, Kšinnej a Žitnej-Radiše. 
Výsledky jednotlivých zápasov:

Žitná-Radiša - Kšinná 0:2
Podlužany - Prusy 1:3

O tretie miesto:
Žitná-Radiša - Podlužany 2:2 , na pokutové kopy zvíťazili Podlužany

Finále:
Kšinná – Prusy 2:0

Futbalové mužstvo zo Kšinnej sa stalo víťazom turnaja pred Prusmi, Podlužanmi a domácou Žitnou-Radišou.
Oslavy pokračovali tanečnou zábavou s hudobnou skupinou Oldies do neskorých nočných hodín.