DHZ informuje: Okresné kolo PLAMEŇ

V sobotu 28. mája sa na športovom ihrisku vo Veľkých Chlievanoch uskutočnilo Okresné kolo hasičských súťaží mladých hasičov a záchranárov pod názvom Plameň 2011. Súťažilo sa v disciplínach vodný útok a štafeta. Časy jednotlivých disciplín sa sčítavali. Dobrovoľné hasičské zbory mali možnosť zapojiť do súťaže 5 a 8 členné hasičské družstvá.

Náš DHZ Žitná-Radiša zapojil do tejto súťaže celkom 4 hasičské družstvá, ktoré dosiahli tieto výsledky:

Chlapci - 5 členné družstvá, súťažilo 7 družstiev:

 • 7. Biskupice
 • 6. Brezolupy 76,85 sek.
 • 5. Bánovce n. B. 71,63
 • 4. Veľké Chlievany 67,67
 • 3. Miezgovce 67,47
 • 2. Žitná- Radiša 62,84 / 18,99+43,85 /
 • 1. Malá Hradná 61,85

Dievčatá - 5 členné družstvá , súťažilo 5 družstiev:

 • 5. Otrhánky
 • 4. Miezgovce
 • 3. Dvorec 97,03sek.
 • 2. Žitná-Radiša 66,60
 • 1. Libichava 63,17

Chlapci - 8 členné družstvá, súťažilo 8 družstiev, DHZ Žitná-Radiša nemala zastúpenie:

 • 3. Malá Hradná
 • 2. Malé Hoste
 • 1. Slatina n. B. 131,38 sek.

Dievčatá - 8 členné družstvá, súťažilo 6 družstiev:

 • 6. Zlatníky
 • 5. Horné Ozorovce
 • 4. Šišov 137,02 sek.
 • 3. Žitná-Radiša I. 131,49
 • 2. Rybany 128.11
 • 1. Žitná-Radiša II. 120.77 / 20,25+100,5/

Každé hasičské družstvo umiestnené do tretieho miesta získalo za svoje umiestnenie pohárovú trofej. Hasičské družstvá nášho DHZ získali za svoje umiestnenia celkom 4 pohárové trofeje. V kategórii dievčatá 8 – členné družstvá sa naše dievčenské družstvo Žitná-radiša II. stalo víťazom Okresného kola Hasičskej súťaže mladých hasičov a záchranárov v Bánovciach n. Bebr.

Nácvikov a súťaže sa zúčastnili títo členovia hasičských družstiev:
Dievčatá: Michaela Bašková, Veronika Mikušová, Dada Trebichavská, Veronika Botková, Ružena Škorcová, Ema Kušnierová, Biba Hanková, Xénia Škultétyová, Marcela Bašková, Terezka Botková, Tatiana Škorcová, Alžbeta Bežová, Simonka Súkeníková
Chlapci: Matúš Botka, Samuel Ďurčo, Ľubomír Kováčik, Tomáš Botka, Michal Bežo

Nácviky viedli: Hanko Michal, Ing. Dúbravka Vladimír, Trebichavský Roman, Kušnier Ivan, Martiš Adam

Výbor Dobrovoľného hasičský zboru v Žitnej-Radiši ďakuje všetkým členom hasičských družstiev za vzornú disciplínu a dosiahnuté výsledky.