Poďakovanie zber železa DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor v Žitnej-Radiši ďakuje všetkým, ktorí darovali nepotrebný železný odpad, v zbere uskutočnenom našim DHZ, a aj takto prispeli na činnosť nášho zboru.